Om nettstedet Admin HSØ

Du har nå kommet til et nettsted som tilhører Helse Sør-Øst RHF. Her ligger administrativ informasjon og informasjon som først og fremst er rettet mot ansatte i helseregionen.

Nettsidene er for tiden under revisjon.

Mye informasjon vil etterhvert bli å finne på Helse Sør-Øst sine temasider om digitalisering og e-helse. Les mer her.

Ja