Nyheter

​Her finner du nyhetssaker publisert før 1.11.2016. Nyere saker finner du på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

 

 

Regional EPJ og fire delsystemer innført på Sunnaas sykehus4506326.04.2017 12:01:20757http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2016 15:00:00​Lørdag 29. oktober gikk Sunnaas sykehus, som det tredje sykehuset i regionen, over på regional standard av elektronisk pasientjournal. I tillegg ble det innført fire andre delsystemer i DIPS. Mer enn 50 personer fra sykehuset, Sykehuspartner, DIPS og prosjektdeltakere fra Regional EPJ har jobbet intensivt med å få på plass systemene.
Arbeidet med gevinster gir økt bevissthet155315.03.2017 09:41:02887http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.10.2016 13:00:00Hvilke konkrete effekter vil arbeidet mot én regional pasientjournal ha for pasienter og ansatte på kort og lang sikt? Denne våren og høsten har det blitt jobbet intensivt ved flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst, med å identifisere, måle og følge opp gevinstene ved å innføre regional standard av EPJ. Også negative effekter skal fram i lyset.
Bess Frøyshov går av som toppsjef ved Sykehuset Telemark173915.03.2017 09:41:04373http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.10.2016 12:00:00 Bess Margrethe Frøyshov går av som administrerende direktør ved Sykehuset Telemark.
Nettverket på Akershus universitetssykehus er modernisert og klart for regionale løsninger 11345215.03.2017 09:41:041043http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.10.2016 12:00:00- Dette er en stor milepæl for Ahus (Akershus universitetssykehus). Et modernisert nettverk som er tilknyttet Helse Sør-Øst er en forutsetning for at Ahus kan ta i bruk nye regionale løsninger og samhandle med resten av regionen, sier Trine Brenna, avdelingssjef for Medisinsk teknologi og e-helse på Akershus universitetssykehus.
Status i arbeidet med nytt sykehus i Drammen7575615.03.2017 09:41:06287http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.10.2016 09:00:00Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. I samme møte stilte også styret krav om at prosjektet må tilpasses til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på cirka 600 millioner kroner i forhold til tidligere planer.
Planlegger sammenslåingen av elektronisk pasientjournal21985526.04.2017 12:02:351096http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.10.2016 08:00:00Prosjekt Regional EPJ utreder nå to ulike alternativer for hvordan vi kan gå fram når vi skal samle ni ulike helseforetak i en felles regional pasientjournal i Helse Sør-Øst.
Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!21985726.04.2017 12:02:59221http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.10.2016 08:00:00Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
Kortere ventetid for sykehuspasientene5325515.03.2017 09:41:13204http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.10.2016 13:00:00Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned og Helse Sør-Øst som region har nå de korteste ventetidene i landet.
Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C7597425.10.2016 12:17:06161http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.10.2016 13:00:00<p>​Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3. </p>
Nei til legemiddel mot lungekreft11344725.10.2016 12:15:58331http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.10.2016 13:00:00Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.
Viktige bidrag fra Helse Sør-Øst7603826.04.2017 12:05:29269http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.10.2016 12:00:00<p>​Som aktive medlemmer i Healtcare Without Harm, var Helse Sør-Øst invitert til å holde hele fire innlegg på den store miljø- og klimakonferansen CleanMed 2016 som i disse dager avholdes i København. </p>
Regional EPJ innført ved Sykehuset i Vestfold 4506126.04.2017 12:07:001696http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.10.2016 14:00:00Lørdag 15. oktober gikk somatikken ved Sykehuset i Vestfold, som det andre helseforetaket i regionen, over på regional standard av elektronisk pasientjournal.
Andersgaard blir toppsjef i Sykehuset Innlandet143921.10.2016 11:31:41231http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.10.2016 12:00:00Alice Beathe Andersgaard blir ny administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF fra 1. januar 2017. Andersgaard fortsetter i Helse Sør-Øst RHF frem til nyttår og ivaretar i en overgangsfase de interregionale og nasjonale funksjonene knyttet til medisin og helsefag. Geir Bøhler konstitueres som fagdirektør fra mandag 24.oktober og ivaretar de regionale oppgavene.
God fremdrift i Digital fornying5166420.10.2016 12:32:18302http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.10.2016 13:00:00Det regionale programmet for å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi rapporterer om god fremdrift i andre tertial 2016. Flere helseforetak har fått nye løsninger på plass i denne perioden, noe som vil bidra til å heve kvalitet og pasientsikkerhet fremover.
Banebrytende trådløs overvåking162120.10.2016 09:39:01439http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.10.2016 14:00:00Lege i Spesialisering Line Pedersen er prosjektleder for innovasjonsprosjektet elektronisk TILT der trådløse sensorer tas i bruk for å overvåke vitale parametere kontinuerlig på pasienter innlagt i sykehus. Slik trådløs overvåkning kan spare tid for ansatte, men det viktigste er at det øker pasientsikkerheten. Dette er en videreføring av TILT-prosjektet (Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander) hun og kollegene har innført ved Sørlandet Sykehus.
Ny modell for spesialistutdanning for leger starter i september 201721963918.10.2016 10:23:31141http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.10.2016 11:00:00Den nye forskriften om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) trer i kraft 1. mars 2017.
Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatt5335213.10.2016 13:17:58214http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.10.2016 13:00:00Helse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår 2016 og inn i 2017, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.
Statsbudsjettet støtter aktivitets- og investeringsplaner7575006.10.2016 16:30:56260http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.10.2016 17:00:00- Forslaget til statsbudsjett for 2017 inneholder midler som gir Helse Sør-Øst anledning til å fortsette sitt arbeid med å redusere unødvendig venting for pasientene. Finansiering av flere av våre investeringsprosjekter omfattes også av budsjettforslaget, blant annet nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.
Nytt psykiatribygg på Sørlandet5325306.10.2016 09:12:06267http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.10.2016 09:00:00Regjeringen foreslår lån på 80 millioner kroner til nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus i 2017, med en låneramme på 567 millioner kroner som utbetales i perioden 2017-2020.
Kvinnsland trer ut av styret i Oslo universitetssykehus5328705.10.2016 09:58:23384http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2016 17:00:00Professor Stener Kvinnsland trer ut av styret ved Oslo universitetssykehus HF. På grunn av sykdom har Kvinnsland valgt å trekke seg fra sine styreverv.
Trening og fysioterapi som alternativ til operasjon5336426.04.2017 12:10:06369http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.10.2016 12:00:00Jeg snakker gjerne med fastlegene om alternativer til operasjon, men det er ikke så lett å få i gang denne dialogen, sier Lars Nordsletten.
Nyhetsbrev fra Regional EPJ, september 201621962730.09.2016 12:46:23259http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.09.2016 13:00:00Regional EPJ kom ut med sitt sjette nyhetsbrev 30. september. Regional EPJ er en del av programmet Regional klinisk løsning, ett av flere satsingsområder under Digital fornying i Helse Sør-Øst, og jobber for å etablere en felles pasientjournal på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst innen 2020. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene.
Utlysning av innovasjonsmidler for 2016 7596530.09.2016 07:28:12236http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 13:00:00​​​Helse Sør-Øst RHF utlyser herved midler til nye innovasjonsprosjekter i regionen.
Endringsagenter forbereder Vestre Vikens ledere og kommende instruktører214429.09.2016 08:38:011397http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 09:00:00Til tross for at innføringen av regional EPJ på Vestre Viken er utsatt med fire måneder, jobbes det intensivt videre med å forankre prosjektet og synliggjøre fordelene ved å standardisere. 20 endringsagenter er nå i sving for å mobilisere og forberede organisasjonen på innføringen av ny standard 27. mars neste år.
Siste innspurt før innføring av regional EPJ på Sykehuset i Vestfold4517529.09.2016 10:28:401847http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 09:00:00Sykehuset i Vestfold (SiV) er i gang med de siste forberedelsene før regional EPJ innføres i de somatiske klinikkene 15. oktober. Blant det som skjer nå er opplæring, testing og utarbeidelse av en detaljert kjøreplan for produksjonssettingen.
Ny plan for pulje 2 av EPJ-innføringen21964629.09.2016 10:40:491124http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 09:00:00I 2017 skal Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset innføre regional standard av elektronisk pasientjournal. Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold skal over på den nye løsningen våren 2018.
Over 700 på kurs i regional standard av EPJ21974130.09.2016 06:54:241783http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 09:00:00Om lag 700 DIPS-brukere har så langt vært på kurs for å lære om endringene som kommer når de somatiske klinikkene ved Sykehuset i Vestfold går over på regional standard av elektronisk pasientjournal 15. oktober. Fortsatt gjenstår to uker med sluttbrukeropplæring.
Jobber mer effektivt med nytt pakkeforløpsverktøy5319114.06.2018 13:38:141979http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 08:00:00– Den nye regionale løsningen for pakkeforløp kreft gir oss bedre oversikt, sier forløpskoordinator Marianne Olsen og kodeansvarlig Marianne Gårderhagen ved Oslo universitetssykehus. Måling viser nedgang i antall klikk fordi det er enklere å registrere informasjon i den nye løsningen.
Publikasjon om standardisering fra Regional klinisk løsning4503028.09.2016 10:40:20335http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.09.2016 11:00:00I sin siste utgave av fagtidsskriftet HelseMedisinTeknikk (HMT) har Regional klinisk løsning skrevet en artikkel om standardiseringsarbeidet som pågår i Helse Sør-Øst for arbeidsprosesser og de kliniske løsningene slik at kan regionen kan etablere én felles klinisk IKT-løsning.
Bygger bro mellom basalforskning og pasientbehandling186528.09.2016 13:15:05137http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.09.2016 09:00:00Ahus-laboratoriet Epigen har fått status som regional infrastruktur for translasjonsforskning i Helse Sør-Øst under navnet SERIT. Det vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.
Helse Sør-Øst lanserer ny nettløsning5300427.09.2016 13:02:58348http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2016 13:00:00Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen får nye nettsider 1. november. Målet med nettløsningen er å bidra til pasientens helsetjeneste ved å gjøre det enkelt å skaffe seg informasjon om sykdom og behandling.
Tettere samarbeid om arbeid og helse7589027.09.2016 10:46:12228http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2016 11:00:00Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal forsterke samarbeidet om å løse samfunnsutfordringer, og har laget en strategi for felles innsats for arbeid og helse.
Forskningsmidler til forskere ved ikke-universitetssykehus5158926.04.2017 12:11:47381http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.09.2016 14:00:00Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker en styrking av forskningen utenfor universitetssykehusene. Derfor er det i år tildelt strategiske stipender til forskere ved store ikke-universitetssykehus. Nylig ble forskerne presentert for Regionalt forskningsutvalg i Helse Sør-Øst.
Immunterapi mot lungekreft5308704.10.2016 06:58:53324http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.09.2016 14:00:00Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Dette var en av seks metoder som Beslutningsforum vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir innført, mens fire andre metoder fikk nei.
Øker innsatsen mot de mest alvorlige pasientskadene21970922.09.2016 08:57:16274http://admininfo.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2016 09:00:0013,7 prosent av pasienter ved norske sykehus opplevde minst én pasientskade i fjor. Nå øker Helsedirektoratet innsatsen inn mot de mest alvorlige pasientskadene.

Publisert 16.04.2010 08:53 | Endret 21.04.2017 23:13