Psykisk helsevern barn og unge

BUP prosjekt i Helse Sør-Øst

 Aktuelt

 

 

Webinar nr 2 avholdt3346001.10.2020 13:56:1268http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.10.2020 14:00:00<p>​Det andre webinaret i en serie på fire er nå avholdt. Se webinaret her.</p>
Bruker VR-briller i trening av ansatte10509812.08.2020 12:14:09149http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.08.2020 13:00:00<p>​Med VR-teknologi skal ansatte få øve på å håndtere vold, trusler og andre utfordrende situasjoner på jobb. Dette er en del av et større prosjekt som skal styrke kvaliteten i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).</p><img alt="" src="/bupprosjektet_/PublishingImages/VR%20briller.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
De stille barna - webinar4039122.06.2020 13:01:3199http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.06.2020 13:00:00<p>​​Dette er det første i en serie på flere webinar på 1,5 time om tjenesteutvikling i BUP. Sykehuset Innlandet HF forteller hvordan de arbeider for å nå og hjelpe «de stille barna». Teknologiske løsninger diskuteres etterpå.</p><img alt="" src="/bupprosjektet_/PublishingImages/De%20stille%20barna.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Invitasjon til fagdag med løsningsdemo1763112.06.2020 09:23:5059http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.06.2020 10:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>​<span aria-hidden="true"></span>Helse Sør-Øst RHF har et stimuleringsprosjekt innen rekruttering, kompetanse og tjenesteutvikling innen psykisk helsevern for barn og unge. På disse arrangementene vil du få innsikt i pågående prosjekter innen innovasjon og tjenesteutvikling i helseforetakene. </p><img alt="" src="/bupprosjektet_/PublishingImages/De%20stille%20barna.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kompetanse i takt med utviklingen1688605.04.2020 10:00:0873http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.04.2020 10:00:00<p>​BUP-prosjektet i HSØ gir BUP-ene økonomisk og metodisk støtte til utviklingsarbeid, forskning og kvalitetsforbedring lokalt. Målet er å oppnå kompetanse i takt med utviklingen, og at BUP beholder og rekrutterer dyktige medarbeidere i fremtiden. </p><p><br></p><img alt="" src="/bupprosjektet_/PublishingImages/91916051_261860764848853_7237699537974853632_n.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny teknologi i medisinsk simulering prøves ut i BUP12392913.02.2020 13:21:40529http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.02.2020 14:00:00<p><strong>Mandag var det samling for superbrukere i VR-basert simulering i Helse Sør-Øst. Tretten personer hadde tatt turen til Oslo for å gjennomgå en konkret opplæring bruk av «VR-briller» som støtte til medisinsk simulering. BUP-prosjektet har lagt til rette for at metoden nå prøves ut i alle sykehusene i regionen. </strong></p><img alt="" src="/bupprosjektet_/PublishingImages/IMG_1439.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Innsikt i arbeidsprosessene i BUP i HSØ20574828.11.2019 11:29:31232http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.11.2019 11:00:00<p>​Rapporten etter tjenestedesign er ferdig. Den kvalitative metoden får frem meninger og opplevelser av fagutøvelsen, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. BUP-prosjektet bruker rapporten i det videre arbeidet med kompetanse, bemanning og utvikling i BUP i HSØ. </p><img alt="" src="/bupprosjektet_/PublishingImages/BUP.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Helseministeren anerkjente arbeidet med simulering og VR-teknologi i BUP-prosjektet8519720.11.2019 13:37:1299http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.11.2019 14:00:00<p>​Helseminister Bent Høie har møtt ansatte innen psykisk helsevern barn og unge i Helse Sør-Øst, som læres opp i bruk av simulering og VR-briller. Målet er å øve på ulike situasjoner, for å være best mulig forberedt i møtet med barn og ungdom med psykiske plager. </p>
Status BUP-prosjektet196620.11.2019 13:36:1688http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.11.2019 11:00:00<p>​Vedlagt er en presentasjon om status på BUP-prosjektet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Status.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sentrale dokumenter/produkter innen BUP-feltet9751005.07.2019 11:11:56114http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.07.2019 11:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>​<span aria-hidden="true"></span>BUP-prosjektet har bedt Helsedirektoratet om en oversikt over faglige normerende dokumenter, herunder krav til det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. I mellomtiden har Helse- og omsorgsdepartementet ved Gitte Huus gitt oss en fin oversikt over både normerende og andre dokumenter/produkter for BUP-feltet<span aria-hidden="true"></span></p><img alt="" src="/bupprosjektet_/PublishingImages/Lov.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

​Møteplan styringsgruppe og prosjektgruppe

Klikk på kalenderen under for større versjon

 

 Kontakt

​Siden administreres av

Elisabeth Arntzen

 AG1

Arbeidsgruppe 1 Rekruttering, kompetansebehov og variasjon i kompetansesammensetning

  • Identifiserer dagens kompetanse
  • Estimerer fremtidens kompetansebehov
  • Identifiserer hindringene for rekruttering

 

 

 AG2

Arbeidsgruppe 2 Ledelse og kvalitetsforbedring for BUP-ledere

Understøtter BUP-ledere i felles metodikk for lokalt forbedringsarbeid

 

 AG3

​ Arbeidsgruppe 3 Utdanningsnettverk og utdanningsstillinger

Stimulerer og støtter BUP økonomisk til økt innsats innen forskning, tjenesteutvikling og innovasjon i fagfeltet

 AG4

​ Arbeidsgruppe 4 Faglige anbefalinger og aktivitet

Benytter tjenestedesing for å oppnå pasientforløp med gode faglige, tverrfaglige og tverretatlige arbeidsprosesser i BUP.

 AG5

​ Arbeidsgruppe 5 Innovative og alternative måter å styrke kompetanse og læringsprosesser på

Bruker medisinsk og VR-basert simulering for å styrke kompetanse og læringsprosesser i BUP

Publisert   | Endret 18.08.2020 12:33