Psykisk helsevern barn og unge

BUP prosjekt i Helse Sør-Øst

 Aktuelt

 

 

​Møteplan styringsgruppe og prosjektgruppe

Klikk på kalenderen under for større versjon

 

 Kontakt

​Siden administreres av

Elisabeth Arntzen

 AG1

Arbeidsgruppe 1 Rekruttering, kompetansebehov og variasjon i kompetansesammensetning

  • Identifiserer dagens kompetanse
  • Estimerer fremtidens kompetansebehov
  • Identifiserer hindringene for rekruttering

 

 

 AG2

Arbeidsgruppe 2 Ledelse og kvalitetsforbedring for BUP-ledere

Understøtter BUP-ledere i felles metodikk for lokalt forbedringsarbeid

 

 AG3

​ Arbeidsgruppe 3 Utdanningsnettverk og utdanningsstillinger

Stimulerer og støtter BUP økonomisk til økt innsats innen forskning, tjenesteutvikling og innovasjon i fagfeltet

 AG4

​ Arbeidsgruppe 4 Faglige anbefalinger og aktivitet

Benytter tjenestedesing for å oppnå pasientforløp med gode faglige, tverrfaglige og tverretatlige arbeidsprosesser i BUP.

 AG5

​ Arbeidsgruppe 5 Innovative og alternative måter å styrke kompetanse og læringsprosesser på

Bruker medisinsk og VR-basert simulering for å styrke kompetanse og læringsprosesser i BUP

Publisert   | Endret 05.02.2020 10:22