Digital utsending av brev

Digital utsending av brev til pasient er et delprosjekt under digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst. Tjenesten skal gi pasientene mer tilgjengelige, raskere og sikrere brev og understøtter strategi for digital kommunikasjon med innbygger.​

 Mann med nettbrett
Innsyn via helsenorge.no 

Brevene vil være tilgjengelig på helsenorge.no. Pasienter som har opprettet digital postkasse og er digitalt aktive (Digipost og e-Boks) vil også få ventelistebrev til sin digitale postkasse. På den måten får pasientene mulighet til å se brevet med en gang det er sendt og slippe å vente til det kommer i posten. Pasientene vil også kunne gjenfinne brevet i arkiv.

Pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive, får brevet sendt til folkeregistrert adresse.
 

I løpet av 2020 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan få tilsendt ventelistebrev via helsenorge.no og til sin digitale postkasse. En mer detaljert plan kommer og vil bli publisert her. 


Slik er tjenesten 

Prosjekt digital utsending av brev bruker en teknisk løsning for å sende ventelistebrev til pasienter fra elektronisk pasientjournal (DIPS) til sikker digital postkasse med tilhørende utskriftstjeneste. I stedet for å skrive ut brevet kan helsepersonell velge å sende brevet digitalt. Pasienten vil deretter motta brevet på helsenorge.no eller i sin digitale postkasse. 

Valg om digital utsending er brukerstyrt. Det vil si at helsepersonell kan velge å sende brevet på papir dersom det er medisinske eller andre forhold som krever dette, på tross av at pasienten er digital aktiv.  

Barn under 16 år vil ikke få digital post. De vil motta brev slik som de gjør i dag.

 
Hva kan sendes digitalt?

Det som kan sendes digitalt ved etablering er ventelistebrev som ikke har tilleggsinformasjon i brev til pasient. Ventelistebrev som sendes ut med fysiske gjenstander som svarkonvolutter, blanketter, urinprøveglass, blodprøverekvisisjoner og liknende må håndteres som i dag med lokal utskrift og manuell pakking i konvolutt.

 
Målsetning om 60 prosent digitale brev

Målsetningen i HSØ er at minimum 60 prosent av alle ventelistebrev skal sendes digitalt, og den langsiktige målsetningen er at alle ventelistebrev på papir fra DIPS skal avvikles. Dette innebærer et omfattende arbeid med å digitalisere informasjon til pasient i brev, enten via fraser eller lenker til nettsider.

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Øyvind-Tobiassen-1.JPG

 

  

Prosjektleder
Øyvind Tobiassen 
 

 Romeo Suleman

Ass.prosjektleder
Romeo Suleman


 Lydia Zaric

Fagansvarlig
Lydia Zaric

Ingvild Utne

Kommunikasjonsrådgiver
Ingvild Utne

 Tryggere, raskere, enklere

Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.​

Tryggere fordi:

  • Pasientene vil med dette få innkallingsbrev og andre brev til sin digitale postkasse.

Enklere fordi:

  • Sykehuset oppleves mer tilgjengelig for pasienten.

Raskere fordi:

  • Pasienten får raskere tilgang til innkallingsbrev, informasjon og pasientjournalen på nett.
Publisert 18.09.2018 15:00 | Endret 15.01.2020 15:18