Digital utsending av brev

Digital utsending gir pasienter trygg, rask og enkel tilgang til brev fra sykehuset. Pasienten finner brevet enten på den nasjonale helseportalen helsenorge.no (via pålogging) eller i sin digitale postkasse. 
Digital utsending av pasientbrev er del av prosjektet Digitale innbyggertjenester i RKL/Helse Sør-Øst. 

 Mann med nettbrett
Slik fungerer det: 

Pasienten får en SMS med en gang brevet er sendt fra sykehuset og finner brevet enten i sin digitale postkasse eller ved å logge inn på helsenorge.no. Tilbudet er til alle over 16 år.

I det digitale brevet vil pasienten også få et egenerklæringsskjema som kan fylles ut og sendes inn før sykehusbesøket. Dette skal erstatte dagens utsendelse på papir og bidra til å redusere tid brukt på å svare ut rutinespørsmål.

Mål om 60 prosent digitale brev

Ordningen omfatter pasientbrev i somatikk og psykiatri og innføres trinnvis ved forskjellige avdelinger på sykehusene i Helse Sør-Øst i løpet av 2020 og 2021.
Målsettingen i Helse Sør-Øst er at minimum 60 prosent av alle ventelistebrev skal sendes digitalt, og det langsiktige målet er at alle ventelistebrev på papir fra DIPS skal avvikles. Dette innebærer et omfattende arbeid med å digitalisere informasjon til pasient i brev, enten via fraser eller lenker til sykehusets nettsider.

Fortsatt noe på papir

Pasienter som ikke er digitalt aktive, får brev fra sykehuset som i dag, sendt til adressen de har i Folkeregisteret.  Helsepersonell sender alle brev ut fra DIPS og det er en sentral utskriftstjeneste som sørger for utskrift og sending av brev til pasienter som ikke bruker digitale tjenester.
Sykehuset kan også i noen tilfeller sende brev i posten selv om pasienten er digitalt aktiv. Eksempelvis brev som inneholder svarkonvolutter, prøvetagningsutstyr eller annet som ikke kan sendes digitalt.

Erfaringer

Erfaringer fra prosjektets pilotperiode ved Revmatismesykehuset og Sykehuset Innlandet vinteren 2020 er at digitale brev forenkler pasientenes kontakt med sykehuset og gir raskere kommunikasjon, for eksempel hvis pasienten ønsker å bytte tidspunkt for time.
Kontortjenesten vurderte at brevutsendelse blir mer lettvint, man slipper å bruke tid på å ordne med papirvedlegg og at systemet er enkelt å bruke. 
Tilbakemeldinger fra pasientene varierte noe ut i fra om de var digitalt aktive eller ikke, men utvalget var ikke stort nok til å trekke endelige konklusjoner.  Det er foreslått å gjøre en ny evaluering når flere enheter har tatt løsningen i bruk. Tryggere, raskere, enklere

Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.​

Tryggere fordi:

  • Pasientene får med dette innkallingsbrev og andre brev til sin digitale postkasse.

Enklere fordi:

  • Sykehuset oppleves mer tilgjengelig for pasienten.

Raskere fordi:

  • Pasienten får raskere tilgang til innkallingsbrev, informasjon og pasientjournalen på nett.

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Øyvind-Tobiassen-1.JPG

 

  

Prosjektleder
Øyvind Tobiassen 
 

 Lydia Zaric

Fagansvarlig
Lydia Zaric

Kommunikasjonsrådgiver
Birgitte Gransæther

Publisert 18.09.2018 15:00 | Endret 20.10.2020 20:06