Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst har som mål å realisere nettopp digitale tjenester for innbyggerne. Tjenestene skal understøtte helseforetakenes behov for omstilling og effektivisering og pasientenes behov for informasjon og ønske om medvirkning i beslutninger om egen helse.

Prosjektet er et sentralt virkemiddel for at pasienten skal oppleve åpenhet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Den nasjonale helseportalen, www.helsenorge.no, skal tilby digitale tjenester som gjør kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere. God informasjon om og innsikt i egen helse er nøkkelen til å kunne delta mer i valg rundt behandling og oppfølging av egen sykdom og helse. 

I løpet av sommeren 2019 vil pasientene i Helse Sør-Øst kunne lese dokumenter fra egen journal på innbyggerportalen helsenorge.no. Det er dokumenter produsert etter 15. oktober 2018 som vil bli tilgjengelige. Pasientene vil også gjennom innsynslogg kunne se hvilke helsepersonell ved sykehuset som har lest dokumentene. 

 

Veikart Digitale innbyggertjenester
 
Veikart Digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst 2019-2022.

 

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.​

Tryggere fordi:

  • Pasientene kan kvalitetssikre informasjonen i pasientjournal og feil kan bli oppdaget og rettet opp.
  • Pasienten kan ta kontakt ved behov, og kan dermed få raske avklaringer og hjelp som kan forebygge forverring i helsetilstand.

 Enklere fordi:

  • Sykehuset oppleves mer tilgjengelig for pasienten.
  • Pasienten kan utføre flere oppgaver selv, og mer av utredningen, oppfølgingen og behandlingen kan utføres utenfor sykehuset.
  • Pasientene får enklere informasjon om egen helse og behandling gjennom digitalt innsyn i pasientjournal.
  • Pasienten kan ta kontakt med sykehuset gjennom digital dialog eller e-konsultasjon i stedet for å vente på oppsatt avtale ved poliklinikk.

 Raskere fordi:

  • Pasienten får raskere tilgang til innkallingsbrev, informasjon og pasientjournalen på nett.
  • Pasienten kan henvende seg til sykehuset når det passer inn i hverdagen, noe som vil redusere fravær på jobb og skole.
  • Sykehuset kan besvare henvendelser fra pasienter når det er ledig kapasitet.
  • Sykehuset kan behandle flere ved bruk av digitale løsninger for behandling, oppfølging og kommunikasjon.

 Kontakt

Har du spørsmål? Øyvind-Tobiassen-1.JPG

Ta kontakt med prosjektleder
Øyvind Tobiassen.

Publisert 24.04.2017 17:00 | Endret 11.03.2019 14:12