Gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst

​Utviklingen av gode og fremtidsrettede helsetjenester krever er at alle IKT-initiativer som starter er basert på effekt-/gevinstmål, og at gevinstarbeidet og -realiseringen følges opp.

​Gevinst- og endringsarbeidet i Helse Sør-Øst har et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. Dette innebærer å planlegge, prioritere og levere de endringsinitiativ som gir størst gevinst for regionen. Fokuset er hvilke effekter/gevinster tiltakene skal bidra til, og hvilke endringer som må til i linjeorganisasjonen for at disse skal kunne realiseres. Et viktig ledd i dette arbeidet er å styrke kompetansen og etablere felles praksis for gevinst- og endringsarbeid på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst.


På denne siden finner du:

  • Styringsdokument for gevinst- og endringsarbeid
    Dokumentet beskriver hvilke verdier, prinsipper, prosesser og prosedyrer som skal ligge til grunn for arbeidet i Helse Sør-Øst.

  • Modell for gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst
    Dette er en power point-presentasjon som beskriver modell og prinsipper for gevinst- og endringsarbeidet.

  • Mandat for regionalt gevinst- og endringsnettverk
    Det skal i 2022 etableres et gevinst- og endringsnettverk i Helse Sør-Øst med representanter fra alle helseforetakene. Formålet er å ha en felles arena med faste kontaktpunkter i foretaksgruppen mht. gevinst- og endringsarbeid.

Publisert 07.01.2022 15:00 | Endret 11.01.2022 17:48