Innsikt i planlagt forløp

​Innsikt i planlagt forløp skal gi pasienter trygg og rask tilgang til henvisning og timeavtaler i spesialisthelsetjenesten via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Ved å logge på helsenorge.no skal pasient kunne se status for henvisning og timeavtaler frem i tid.

​Prosjektet er del av Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst og skal bidra til at flere møter til time, og at de møter riktig forberedt.  Det skal også legge til rette for at pasienten kan delta mer og påvirke både innhold og utformingen av helsehjelpen. Etterhvert vil det også bli mulighet for pasienten å ha en dialog med kontaktpersoner i forhold til henvisning/timeavtale og endre timen.

Dame med pc - shutterstock.jpg

Som en del av Program for Regional klinisk løsning (RKL) jobber prosjektet Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst med å utvikle pasientens helsetjeneste på nett, blant annet ved etablere nye tjenester i den nasjonale innbyggerportalen Helsenorge.no, og Innsikt i planlagt forløp er en av disse.

Innsikt i planlagt forløp er delt opp i 4 leveranser:
- Mine Henvisninger (fase 1 og fase 2)
- Mine Timeavtaler - informasjon og dialog om time
- Mine Timeavtaler - selvbetjening og behandlingsrettet dialog
- Mine Oppgaver

 Tryggere, raskere, enklere

​Tryggere fordi:

  • Brukeren får innsikt i egen helse og sykdom
  • Brukeren kan være med på å bestemme innhold i og form på behandlingen som gis

Enklere fordi:

  • Brukeren kan logge seg inn på Helsenorge.no og få oversikt over henvisninger og timeavtaler
  • Brukeren kan ha dialog med kontaktpersoner på helseforetaket vedrørende timeavtalen

Raskere fordi:

  • Brukeren trenger ikke å ringe til helseforetaket for å få henvisningsstatus og når de har fått timeavtale
  • Brukeren kan endre timene selv på helsenorge.no


 

Publisert 22.05.2020 05:00 | Endret 03.06.2020 13:11