Prosjekt Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) jobber med å innføre papirløs henvisning og rekvirering mellom legekontorer og helseforetak. Løsningen er først og fremst et kvalitetsfremmende tiltak som rettes inn mot behandlingskjeden som helhet, ved at man kan oppnå raskere og sikrere informasjonsflyt mellom forvaltningsgrensene og innen helseforetak og færre unødvendige undersøkelser. Helhetlig elektronisk prosesstøtte sikrer datakvaliteten og dermed kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

Se film fra Fjell legesenter om IHR-løsningen.

Prosjektet jobber for å innføre interaktiv henvisning og rekvirering til helseforetak både rettet mot legekontorer og for kommunehelsetjenesten.

Prosjektet ble avsluttet i mars 2018.

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Rune Lauvik
.

Publisert 24.04.2017 16:00 | Endret 25.05.2018 08:56