Prosjekt Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) jobber med å innføre papirløs henvisning og rekvirering mellom legekontorer og helseforetak. Løsningen er først og fremst et kvalitetsfremmende tiltak som rettes inn mot behandlingskjeden som helhet, ved at man kan oppnå raskere og sikrere informasjonsflyt mellom forvaltningsgrensene og innen helseforetak og færre unødvendige undersøkelser. Helhetlig elektronisk prosesstøtte sikrer datakvaliteten og dermed kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

Se film fra Fjell legesenter om IHR-løsningen.

Prosjektet jobber for å innføre interaktiv henvisning og rekvirering til helseforetak både rettet mot legekontorer og for kommunehelsetjenesten.

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Rune Lauvik
.

Publisert 24.04.2017 16:00 | Endret 28.04.2017 15:11