klinisk-legemiddelsamhandling_banner.jpg

Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling skal bidra til bedre legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst, ved å utarbeide en mer enhetlig samhandling innenfor fagsystemene elektronisk pasientjournal (DIPS) og medisinsk kurve og medikasjonsløsning (MetaVision). Økt pasientsikkerhet og bedre systemstøtte for helsepersonell er et viktig fokus.
 
Målet med arbeidet er å møte helsepersonells behov for en mer effektiv arbeidshverdag, der tilgang til legemiddelinformasjon er mer oversiktlig. Ansatte i helsesektoren skal slippe å dobbeltregistrere pasientens legemidler i ulike systemer. Dette vil blant annet redusere risiko for feilregistrering og bidra til økt pasientsikkerhet.

Prosjektet tar mål av seg å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, samt en sømløs overføring i DIPS og MetaVision. I dette ligger også en bedre samstemt funksjonalitet for å sikre kvalitet i pasientens legemiddelliste.  Målet er også å oppnå en hensiktsmessig og sikker funksjonalitet for registrering og varsling av CAVE (legemiddel overfølsomhetsreaksjon) og å sikre interaksjonsvarsling.

For å kunne foreslå tiltak til forbedringer blir det viktig å kartlegge arbeidsprosesser hvor legemiddel er en del av pasientforløpet og tilhørende arkitektur i de aktuelle systemene. Prosjektet skal også sikre mottak av Pasientens legemiddelliste i Helse Sør-Øst og SAFEST, som skal forbedre legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk.

 Tryggere, enklere, raskere

​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:
• Bedre samhandling mellom kliniske IKT-systemer gir økt trygghet for riktig medisinering i sykehus gjennom hele pasientforløpet
• Fjerner behov for å dobbeltregistrere legemiddelinformasjon
 
Enklere fordi:
• Pasientens legemiddelinformasjon er oversiktlig, oppdatert og lett tilgjengelig for behandler
 
Raskere fordi:
• Opplysninger om pasientens legemiddelinformasjon kan innhentes fra én kilde

 Kontakt

Marit-Moen-3.jpg

 

 

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Marit Moen

Publisert 17.10.2019 18:00 | Endret 21.08.2020 13:15