Informasjon til pasienter som får medikamentell kreftbehandling

Illustrasjonsfoto. ​

Alle pasienter i Helse Sør-Øst som får medikamentell kreftbehandling, som f.eks. cellegift eller immunterapi, vil i løpet av 2019 bli behandlet ved hjelp av systemet CMS (Chemotherapy Management System). Systemet er felles for samarbeidende sykehus og sykehusapotek.

​Er du pasient og får medikamentell kreftbehandling ved hjelp av CMS, betyr dette at informasjonen som registreres om deg i systemet, blir tilgjengelig for helsepersonell som har et felles ansvar for å gi deg helsehjelp. Opplysningene samles i en felles journal og gir en oversikt over behandlingen du har fått.

 

Kontakt behandlende lege for journalinnsyn og -sperring

Du har rett til å få innsyn i journalen din. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Snakk med din behandlende lege på sykehuset hvis du ønsker innsyn i journalen din, begrense hvem som skal ha innsyn, eller for å se hvem som har hatt innsyn i journalen din. Din behandlende lege vil også kunne hjelpe deg dersom du mener noe er feil og må endres eller slettes.

 

Personvern

Det elektroniske systemet som benyttes for å gi medikamentell kreftbehandling, er underlagt strenge regler for personvern. Dette sikrer at dine helseopplysninger blir håndtert på en trygg og god måte og i henhold til gjeldende lovverk.

Les mer om personvern og dine rettigheter som pasient.

 

Hvilke sykehus har tatt i bruk systemet?

Det elektroniske systemet skal innføres i hele regionen. Systemet er i dag i bruk på Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold og ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og tilhørende Sykehusapotek. I løpet av mai 2018 vil systemet være i bruk også på Vestre Viken.

Planen er at alle helseforetak i regionen i løpet av høsten 2019 skal ha innført regionalt system for medikamentell kreftbehandling.

 

Hvorfor bruker vi et elektronisk system?

Utviklingen innen medikamentell kreftbehandling, som cellegift og immunterapi, går fort og stadig nye medikamenter tas i bruk. Inntil nå har mange sykehus og sykehusapotek hatt manuelle papirrutiner, i stedet for elektroniske systemer, for å dosere og administrere f.eks. cellegiftbehandling. Slike manuelle rutiner kan øke risikoen for at det skjer misforståelser og feil i behandlingen.

Ved hjelp av et regionalt elektronisk system får nå leger, farmasøyter og sykepleiere et felles verktøy for dosering, tilvirkning og administrering av medisinene, med støtte fra et felles kurbibliotek. Dermed blir det enda tryggere for deg som pasient å motta behandling, og det vil være enklere for dine behandlere å gi deg riktig behandling. 

Systemet sikrer også at alle sykehusene i regionen har tilgang til oppdaterte og detaljerte behandlingskurer slik at pasienter får lik tilgang på behandling av høy kvalitet, uansett hvilket sykehus de tilhører.  

Les bloggen «Tryggere kreftbehandling».

Les andre nyheter om regionalt system for medikamentell kreftbehandling.

Publisert 30.04.2018 15:00 | Endret 02.07.2018 09:47