Prosjektet Medikamentell kreftbehandling har som mål å innføre en felles, standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling (kjemoterapi) i Helse Sør-Øst. Bakgrunnen er at det i dag er store forskjeller i hvordan medikamentell kreftbehandling håndteres ved de ulike helseforetakene i regionen. Derfor er det behov for et felles system og et felles datagrunnlag som følger pasienten med nødvendig historikk. Dette skal sikre økt kvalitet og pasientsikkerhet, og legge til rette for likeverdig medikamentell kreftbehandling, uavhengig av behandlingssted.

Arbeidet omfatter standardisering av arbeidsprosesser og kurdefinisjoner på tvers av helseforetak. Systemet som skal innføres skal blant annet støtte legens forordning og rekvirering av kjemoterapi og kvalmemedisiner, og legge til rette for deling av nødvendige pasientdata mellom helseforetak. Det bygges også et felles kurbibliotek for regionen, der rundt tusen spesifiserte og standardiserte kurdefinisjoner vil være med på å sikre lik behandling for lik diagnose uavhengig av behandlingssted.

Løsningen skal bidra til økt pasientsikkerhet og redusert ventetid, standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser, færre legemiddelavvik, automatisering av manuelle arbeidsprosesser, bedre og mer kvalifiserte beslutninger og enklere rapportering til nasjonale registre. Les mer om prosjektet og hvilke endringer innføringen av systemet innebærer for deg som jobber på helseforetak.

 Aktuelt

 

 

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Medikamentell kreftbehandling skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere fordi:

  • Felles arbeidsprosesser og kurbibliotek
  • Lik behandling for lik diagnose uavhengig av helseforetak
  • Bedre mulighet til å følge beste praksis for helsepersonell

Enklere fordi:

  • Systemet gir støtte for de ulike stegene i behandlingen som valg og dosering av kur
  • Legene, sykepleierne og apoteket bruker samme system, slik at det vil være lettere å få oversikt over kurbestilling og kurforløp

Raskere fordi:

  • Antall oppklaringstelefoner blir færre og kommunikasjonen enklere når sykehuset og apoteket bruker samme system.
  • Pasienthistorikken er samlet i CMS og gir oversikt over tidligere behandlinger og eventuelle doseendringer og kansellering av kurer

 Kontakt

 

Hanna.jpg

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Hanna Elgvin

Publisert 24.04.2017 15:00 | Endret 14.02.2020 13:23