Prosjektet Medikamentell kreftbehandling har som mål å innføre en felles, standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling (kjemoterapi) i Helse Sør-Øst. Bakgrunnen er at det i dag er store forskjeller i hvordan medikamentell kreftbehandling håndteres ved de ulike helseforetakene i regionen. Derfor er det behov for et felles system og et felles datagrunnlag som følger pasienten med nødvendig historikk. Dette skal sikre økt kvalitet og pasientsikkerhet, og legge til rette for likeverdig medikamentell kreftbehandling, uavhengig av behandlingssted.

Arbeidet omfatter standardisering av arbeidsprosesser og kurdefinisjoner på tvers av helseforetak. Systemet som skal innføres skal blant annet støtte legens forordning og rekvirering av kjemoterapi og kvalmemedisiner, og legge til rette for deling av nødvendige pasientdata mellom helseforetak. Det bygges også et felles kurbibliotek for regionen, der rundt tusen spesifiserte og standardiserte kurdefinisjoner vil være med på å sikre lik behandling for lik diagnose uavhengig av behandlingssted.

Løsningen skal bidra til økt pasientsikkerhet og redusert ventetid, standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser, færre legemiddelavvik, automatisering av manuelle arbeidsprosesser, bedre og mer kvalifiserte beslutninger og enklere rapportering til nasjonale registre. Les mer om prosjektet og hvilke endringer innføringen av systemet innebærer for deg som jobber på helseforetak.

 Aktuelt

 

 

Tryggere kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst485320.12.2019 09:24:10949http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 13:00:00<p>​Prosjektet medikamentell kreftbehandling avsluttes nå i desember etter å ha innført standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. – Det er mye mer enn en IKT-applikasjon som er innført. Det er en faglig standard som gir økt pasientsikkerhet og lik behandling på tvers av regionen, sier leder av prosjektets styringsgruppe, Sigbjørn Smeland.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_des2019.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regional løsning for medikamentell kreftbehandling innført i hele Helse Sør-Øst20573927.11.2019 19:32:03414http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 20:00:00<p>​Regional løsning for medikamentell kreftbehandling ble tatt i bruk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i november.&#160;– Vi er skikkelig stolte og glade over å ha nådd denne milepælen ved at Ahus, som siste foretak i Helse Sør-Øst, har tatt i bruk CMS-løsningen, sier prosjektleder Hanna Elgvin.&#160;</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_Onko.pol_Ski.jpeg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst20573427.11.2019 18:46:1497http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 19:00:00<p>​Pasienter som skal ha cellegift eller immunterapi kan nå være trygge på at de får like god behandling, uansett hvor i Helse Sør-Øst behandlingen gis. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Knut-Arne-Braaten_Bent-Høie.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
CMS har passert 150 000 produksjoner av cytostatika1162026.09.2019 13:11:41455http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2019 15:00:00<p>​Det regionale prosjektet Medikamentell kreftbehandling er i sluttfasen med innføringen av bestillingssystemet CMS for cytostatika-kurer i Helse Sør-Øst. Nå har åtte av ni helseforetak tatt systemet i bruk, og det er ved utgangen av august produsert mer enn 150 000 kurer på sykehusapotekene.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_Gjøvik_sept2019.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Medikamentell kreftbehandling skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere fordi:

  • Felles arbeidsprosesser og kurbibliotek
  • Lik behandling for lik diagnose uavhengig av helseforetak
  • Bedre mulighet til å følge beste praksis for helsepersonell

Enklere fordi:

  • Systemet gir støtte for de ulike stegene i behandlingen som valg og dosering av kur
  • Legene, sykepleierne og apoteket bruker samme system, slik at det vil være lettere å få oversikt over kurbestilling og kurforløp

Raskere fordi:

  • Antall oppklaringstelefoner blir færre og kommunikasjonen enklere når sykehuset og apoteket bruker samme system.
  • Pasienthistorikken er samlet i CMS og gir oversikt over tidligere behandlinger og eventuelle doseendringer og kansellering av kurer

 Kontakt

 

Hanna.jpg

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Hanna Elgvin

Publisert 24.04.2017 15:00 | Endret 22.04.2021 09:40