Prosjektmetodikk og verktøy

 

​Prosjektene i den regionale IKT-porteføljen skal følge prosjektveiviseren og de retningslinjer som er beskrevet i prosjekthåndboka.

 

Prosjektveiviser

Helse Sør-Øst bruker en skreddersydd prosjektveiviser som du finner her. Retningslinjer og maler knyttet til prosjektveiviseren er dokumentert i kunnskapsbasen i Clarity.

 

Prosjekthåndbok

En prosjekthåndbok for IKT-porteføljen i Helse Sør-Øst er under utarbeidelse. Dette skal være en operativ veileder for prosjektledere og prosjektdeltagere i den regionale IKT-prosjektporteføljen og er et supplement til prosjektveiviseren.  

Håndboka har flere kapitler som vil bli lastet opp her ettverhvert som de er klare. Disse vil også bli lastet opp i Clarity under Kunnskapsdatabasen/RHF.

Prosjekthåndboka vedlikeholdes av regionalt porteføljekontor (RPK) i RHF-et, avdeling teknologi og e-helse. Innspill til forbedringer kan sendes til rpk@helse-sorost.no.

Publisert 10.06.2021 09:00 | Endret 28.01.2022 11:38