Deltakere i programstyret

 • Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus), leder
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Eirik Eliassen (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Per Grunde Weydahl (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

Raskere og tryggere med automatisk tilgangsstyring372421.03.2018 10:08:3027http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.03.2018 10:00:00<p>​​Med automatisk og standardisert tilgangsstyring får om lag 80 prosent av nyansatte på helseforetakene umiddelbart de tilgangene de har tjenstlig behov for. Gevinstene er mindre manuelt arbeid og bedre kontroll på de ansattes tilgang til helseopplysninger.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle%20Ekelund.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Arbeidsgruppeledere om jobben som ligger foran dem371621.03.2018 09:22:4217http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 23:00:00<p>​Fire arbeidsgrupper er nedsatt på Sykehuset Østfold for å kartlegge hvilke tilpasninger som må gjøres på helseforetaket for å komme over på regional standard av EPJ. Hva sier arbeidsgruppelederne om den jobben som ligger foran dem?</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/ArbeidsgruppeledereSØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Instruktøropplæringen i gang på Sørlandet sykehus371722.03.2018 08:16:2514http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 22:00:00<p>​284 instruktører skal lære opp rundt 6000 DIPS-brukere i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. 19. mars startet opplæringen av instruktørene.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Vigdis-Braun_Marius-Holen.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oppstart på Sykehuset Østfold371821.03.2018 10:19:2616http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 22:00:00<p>​Rundt 60 personer var med på oppstartsmøtet for Regional EPJ ved Sykehuset Østfold 27. februar. Fire arbeidsgrupper jobber nå med å tilpasse sykehusets løsninger til den regionale standarden.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/oppstart_SØ_redigert.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Prosjekt medikamentell kreftbehandling startet opp i Vestre Viken370619.03.2018 14:29:2718http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.03.2018 15:00:00<p>​– Dette skal gi oss et kvalitetsløft, sa fagdirektør Halfdan Aass da han ønsket velkommen til oppstartsmøte for Medikamentell kreftbehandling (MKB) i Vestre Viken. Vestre Viken er det første flersykehusforetaket som skal innføre systemet. Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av høsten 2018.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Marie%20Boldvik%20og%20Ragnhild%20A%20Sandvoll.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
To nye helseforetak overlevert til forvaltning903611.02.2018 19:39:5694http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 14:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert to nye helseforetak til regional forvaltning. Tirsdag 23. januar var det formell signering for overlevering av Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Overlevering%20forvaltning.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sykehuset Østfold planlegger standardisering903411.02.2018 19:40:33144http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Sykehuset Østfold er nå i gang med å planlegge innføringen av regional standard av EPJ på sykehuset. – Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet, sier medisinsk fagsjef IKT Asbjørn Elgen. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kalnes.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Testing i gang ved Sørlandet sykehus903511.02.2018 19:44:46128http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Rundt 240 klinikere og andre fagpersoner er i gang med å teste standardiseringen av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. I tillegg skal koblingene mellom EPJ og andre fagsystemer testes.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Alf%20Frode%20Eriksen%20SS.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hva betyr innføringen av regional standard for pasienter og ansatte?903311.02.2018 19:44:12128http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 11:00:00<p>Alle klinikkene ved Sørlandet sykehus jobber nå for å kartlegge effektene av å innføre regional standard av elektronisk pasientjournal.&#160; Sammen skal de komme fram til hva innføringen konkret betyr for pasienter og ansatte på kort og lang sikt.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Gevinstarbeid_1.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Felles løsning for medikamentell kreftbehandling 461315.12.2017 11:14:2371http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2017 12:00:00<p>​Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.&#160; Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_profilbilde.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, raskere, enklere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Programstyremøte22.03.2018
Programstyremøte26.04.2018
Innføring av regional standard av EPJ på Sørlandet sykehus05.05.2018

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programstyreleder Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) eller programleder Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

 Eli-Stokke-Rondeel-3.2.JPG

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 06.03.2018 16:35