Virksomhetsstyring

​​Programmet Virksomhetsstyring (ett av tre program under Digital fornying) består av ett prosjekt:

 • Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.

Økonomi- og logistikkløsningen er tatt i bruk av Akershus universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. 

Kontakt

Programstyreleder Hanne Gaaserød (Helse Sør-Øst RHF)

Prosjektleder for Regional økonomi- og logistikkløsning Terje Haugli (Sykehuspartner)  

 Deltakere i programstyret

 • Hanne Gaaserød (Helse Sør-Øst RHF), leder
 • Nina Cecilie Lier (Sykehuset Innlandet)
 • Morten Reymert (Oslo universitetssykehus)
 • Jørn Arthur Limi (Akershus universitetssykehus)
 • Tom Helge Rønning (Sykehuset Telemark)
 • Jan Rune Amundsen (Sykehusapotekene)
 • Ørjan A. Sandvik (Vestre Viken)
 • Per Qvarnstrøm (Sørlandet sykehus)
 • Roger Gjennestad (Sykehuset i Vestfold)
 • Marianne Wik (Sykehuset Østfold)
 • Hilde Westli (Sunnaas sykehus)
 • Espen U. Eilertsen (Sykehuspartner)
 • Kjetil Istad (Helse Sør-Øst RHF)
 • Bjørn Østeng (Helse Sør-Øst RHF)
 • Jonny Kildal (Helse Sør-Øst RHF)
 • Anne Biering (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Lasse Sølvberg (konserntillitsvalgt)
 • Bo H. Christensen (Handelshøyskolen BI)

 Les mer

Publisert 21.04.2017 14:00 | Endret 28.02.2018 10:29