Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs IKT-prosjekter skal fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi i regionen.
Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom alle som er involvert i pasientbehandlingen. 

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning 
    Regional klinisk løsning (RKL) omfatter over ti ulike prosjekter som jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i regionen.
  • Virksomhetsstyring 
    Virksomhetsstyring består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Det skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning 
    Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i regionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at de i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

 Aktuelle saker

 

 

Målarkitektur og veikart tar form3778617.12.2020 13:36:54227http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​Prosjektet klinisk legemiddelsamhandling fikk støtte for mål og vei mot planlagt løsning i styringsgruppen 11. desember.&#160; </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Roar_Rønning.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Over 2000 nye brukere den siste måneden3778717.12.2020 14:36:2589http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​– Vi ser allerede verdien av at kurven er tilgjengelig på tvers av behandlingsstedene i psykisk helsevern og rehabilitering, sier delprosjektleder på Sykehuset Innlandet, Astrid Nygård.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Astrid%20Nygård_Ellen%20Henriette%20Pettersen.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Akershus universitetssykehus har tatt i bruk regional patologiløsning3778816.12.2020 16:44:40223http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​16. november startet Akershus universitetssykehus å bruke den regionale laboratoriedataløsningen for patologi i Helse Sør-Øst. Det betyr blant annet at patologene der får tilgang til prøvehistorikk for pasienter fra sykehusene i Vestfold og Østfold. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Lars%20Gustav%20Lyckander%20Ahus.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Dialogmeldinger etablert i hele regionen3779217.12.2020 11:27:05204http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​Løsningen med dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er nå etablert i hele Helse Sør-Øst. Dette sikrer trygg og enkel dialog om pasienter. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Mona%20Syversen_dialogmeldinger.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oppleves nyttig for behandlere 3779317.12.2020 13:34:2379http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 15:00:00<p>​«Jeg snakket akkurat med Legevakten i Oslo. De tok i bruk dokumentdeling i kjernejournal i går, og allerede første dag hadde de pasienter hvor opplysningene i dokumentene delt i kjernejournal endret på behandlingsforløpet til pasientenes beste.»</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kjernejounrnal%20dokumentdeling.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nye tjenester på Helsenorge skal erstatte deler av MinJournal3778217.12.2020 14:39:21108http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 14:00:00<p>​Det skal etableres nye regionale løsninger for blant annet timetjeneste og digital dialog på Helsenorge, etter at MinJournal ble lagt ned i september.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Min%20journal_illustrasjonsfoto.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regional ambulansejournal på stadig flere ambulanser i Helse Sør-Øst3778017.12.2020 11:32:31170http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 13:00:00<p>​30 ambulanser ved Oslo universitetssykehus bruker nå den regionale løsningen for elektronisk ambulansejournal. Så langt har de produsert over 7500 elektroniske ambulansejournaler.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ambulansejournal_OUS.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 21.12.2020 12:16