Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs IKT-prosjekter skal fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi i regionen.
Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom alle som er involvert i pasientbehandlingen. 

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning 
    Regional klinisk løsning (RKL) omfatter over ti ulike prosjekter som jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i regionen.
  • Virksomhetsstyring 
    Virksomhetsstyring består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Det skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning 
    Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i regionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at de i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

 Aktuelle saker

 

 

Pasienter skal få se henvisningsstatus på helsenorge.no2494410.11.2020 12:44:23242http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 06:00:00<p>​Pasienter med brukerprofil på helsenorge.no skal etter hvert kunne se hvor langt henvisningen deres er kommet i behandlingen ved sykehuset. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-2%20Lydia%20Didi%20Zaric%20(DIT).jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Film om digitale pasientbrev 2494610.11.2020 12:40:48106http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 06:00:00<p>​Pasientbrev om behandling og timeavtaler skal bli enklere og mer oversiktlige. Sørlandet sykehus har laget en kort film om digitale brev til pasienter, som andre helseforetak fritt kan bruke. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Film_digital%20utsending%20av%20brev.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Alle helseforetakene er i gang med regional kurve- og medikasjonsløsning2495817.11.2020 08:25:53138http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 06:00:00<p>​– En stor milepæl er nådd! Vårens beredskap utsatte første oppstart ved Bærum sykehus, men denne gangen klarte vi det uten at covid-beredskapen stoppet oss, sier prosjektleder Vibecke Storhaug i Vestre Viken.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Superbrukere%20Innlandet.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hadde ikke greid å ta unna alt uten elektronisk løsning 2494210.11.2020 12:17:05331http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 05:00:00<p>​– Uten interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) hadde vi ikke greid å ta unna alle korona-analysene så raskt som vi gjorde i vår, sier bioingeniør Gia Deyab i Vestre Viken. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Gia%20Deyab_IHR.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale om å fornye IKT-løsningene i AMK-sentralene2495410.11.2020 12:19:28108http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.11.2020 17:00:00<p>​De regionale helseforetakene har nå inngått en avtale med Locus Solutions AS om levering av ny IKT-løsning i AMK-sentralene. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/AMK-HSØ.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Planlegger valg av leverandør før jul 13863524.09.2020 10:21:36273http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 10:00:00<p>​Prosjektet som arbeider med løsninger for bedre helselogistikk i regionen, har holdt tidsplanen og venter nå på tilbud fra leverandørene.&#160;<br></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/helselogistikk-2.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skal øke pasientsikkerheten og gi mer tid til pasientene 13861423.09.2020 16:13:58370http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 06:00:00<p>​-<span style="font&#58;400 14px/22.4px helvetica,arial,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#222222;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;direction&#58;ltr;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> </span>Lukket legemiddelsløyfe skal øke pasientsikkerheten ved å redusere antall legemiddelfeil. Et annet viktig mål er å ta tiden tilbake til pasientbehandling for klinkerne, sier prosjektleder Arve Melum. <br></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/a-%201%20Redigert-Foto%20Mariell%20Midtbø%20Bøyum-IMG_0525.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 17.11.2020 08:48