Digital fornying

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter, og er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Les mer om Digital fornying...

 Aktuelle saker

 

 

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken 498406.06.2018 14:12:3124http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.06.2018 14:00:00<p>​Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/onkologiske%20sykepleiere%20ved%20trallen%20er%20Mali%20Sølverud%20Færden%20og%20Mai%20Linn%20Aase_1.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vellykket EPJ-innføring på Sørlandet sykehus960016.05.2018 10:57:13239http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.05.2018 10:00:00<p>Sørlandet sykehus innførte regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) 5. mai, og ble dermed det åttende helseforetaket i Helse Sør-Øst med regional EPJ-standard. Innføringen gikk etter plan, og prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger fra ansatte.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Produksjonssetting_1_SSHF.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gode trender for regional standard955616.05.2018 11:06:09142http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Siden innføringen av en regional standard for EPJ startet, har det kommet inn over 300 endringsønsker til standarden. Kjente beslutningsprosesser med gode regionale diskusjoner har gjort at saksbehandlingstiden for endringsønsker&#160;har gått ned.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kirsti%20Loe.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Økt pasientsikkerhet med nasjonalt adresseregister955716.05.2018 11:16:1578http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Når regional standard av elektronisk pasientjournal innføres på helseforetaket, kobles også DIPS opp mot Norsk Helsenetts adresseregister (NHN). Dette skal sikre raskere oppdatering av rekvirentadresser, færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Norsk%20helsenett.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Slik skal standarden vedlikeholdes og utvikles68716.05.2018 11:11:22278http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 17:00:00<p>​Standarden for elektronisk pasientjournal skal forvaltes og utvikles videre når Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) overtar ledelsen av arbeidsutvalget i juni. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fagnettverk_regional%20EPJ.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Avlyser videre innføring av radiologiløsning32103.05.2018 12:42:0355http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.04.2018 10:00:00<p>​Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Røntgen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Raskere og tryggere med automatisk tilgangsstyring372421.03.2018 10:08:30309http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.03.2018 10:00:00<p>​​Med automatisk og standardisert tilgangsstyring får om lag 80 prosent av nyansatte på helseforetakene umiddelbart de tilgangene de har tjenstlig behov for. Gevinstene er mindre manuelt arbeid og bedre kontroll på de ansattes tilgang til helseopplysninger.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle%20Ekelund.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 07.06.2018 10:47