Opplæring i regional standard av EPJ på Ahus

11. november 2017 innføres regional standard av elektronisk pasientjournal på Akershus universitetssykehus. Dette er et viktig skritt på veien mot enda tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling. Sammen med de andre helseforetakene i regionen jobber vi for å kunne dele journalinformasjon på tvers av sykehus på en sikker måte, og på sikt nå målet om «én innbygger, én journal».

​For deg som ansatt ved Akershus universitetssykehus (Ahus) innebærer dette endringer i dagens oppsett av DIPS. Noen av endringene berører kun enkelte faggrupper, mens andre endringer vil påvirke alle.

Frem til oppstart 11.november 2017 pågår det opplæring i regi av lokale opplæringsansvarlige. Opplæringen er obligatorisk. Dersom du ikke vet når opplæring foregår på din enhet, kontakt nærmeste leder.

Opplæringsmateriell og all annen relevant informasjon om endringene finner du på denne siden, samt på sykehusets intranett (lenken virker kun hvis du er pålogget sykehusnettet).

 

Introduksjon til opplæring i regional standard av EPJ

Her kan du lese om hvorfor helseforetakene i Helse Sør-Øst skal over på regional standard av elektronisk pasientjournal, og de oftest stilte spørsmålene om hvilke endringer standardiseringen medfører for ulike brukere.

Dette bør du vite om regional EPJ - for alle ansatte

Dette bør du vite om regional EPJ - for ledere

 

 Hurtigguider og prosedyrer

 

Tilpasse skjermbildet i DIPS - opprette ny profil

Nytt brukernavn og passord - kom i gang

Nytt brukernavn og passord uten smartkort - kom i gang

Sette standard (default) arbeidssted - kom i gang

Sette standard (default) røntgensted - kom i gang

Beslutte seg tilgang via grønnlys

Bruk av fraser

Eksportere profil til kollegaer

Kritisk informasjon – innstillinger i skjermbildet

Endre default arbeidsgruppe

Endre default arbeidsgruppe for dokumenter til utskrift

Tilgang til oversikt over innlagte pasienter

Gi tilgang til privat arbeidsgruppe ved fravær

Oppfølging av private arbeidsgrupper ved fravær

Hva gjør jeg hvis det oppstår feil?

 

Du vil få nytt brukernavn og passord i DIPS. Brukernavnet vil være det samme som du har i Personalportalen. Brukernavn blir sendt ut på e-post mandag 6.november. Noter ned ditt nye brukernavn.

Ofte stilte spørsmål om pålogging på Ahus

 

              Nye tilganger

Vi innfører automatisk tilgangsstyring basert på informasjon i personalsystemet. Dette gir raskere og sikrere tilganger i pasientjournalen. Brukerne får tilgang til pasientdata på tvers av somatikk og psykiatri for sitt fagområde. Les mer:

De viktigste endringene - tilganger

Ofte stilte spørsmål om tilganger

Informasjon til ledere: Registrering av personell ved automatisk tilgangsstyring

Stillingskoder som gir automatisk tilgang i DIPS

Standard for arbeidsgruppetilgang basert på rolle

 

Nye dokumenttyper

Vi innfører regionale felles dokumenttyper. Brukerne får nye dokumentnavn og færre dokumenttyper å forholde seg til. Dokumenttyper som ikke er i bruk fjernes.

De viktigste endringene - dokumenttyper

Gamle og nye dokumenttyper - oversikt

Regional standard for dokumenttyper

Journalfraser

Skanningnøkkel for Ahus

 

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Vi innfører Norsk Helsenetts adresseregister og rydder samtidig i eksisterende rekvirentregister. Dette sikrer raskere oppdatering av rekvirentadresser, færre feilsendinger og enklere forvaltning.

De viktigste endringene - felles adresseregister

Slik søker du om ny rekvirent

Viktig informasjon om PLO-meldinger i nedetid 11 november

 

Nye og færre innkallings-/ventelistebrev

Vi innfører regionale maler for innkallings-/ventelistebrev og fjerner samtidig alle egenkomponerte brev og maler. Dette sikrer bedre kvalitet og enklere vedlikehold av pasientinformasjonen.

De viktigste endringene - innkallings- og ventelistebrev

Nye innkallingsbrev per avdeling: Lenke til intranett   (lenken virker kun hvis du er pålogget en Ahus PC). Her finner du veiledning i søk på fellesområde hvor brevene er publisert.

Hvordan brukes regionale ventelistebrev?
Oversikt - fellesfraser til bruk i venteliste- og innkallingsbrev

 

 

Nye arbeidsgruppenavn

Vi rydder i ubrukte arbeidsgrupper for å styrke pasientsikkerheten, og innfører nye arbeidsgruppenavn som gjør det lettere å finne frem. Flere faggrupper får privat arbeidsgruppe.

De viktigste endringene - arbeidsgrupper
Arbeidsgrupper - gamle og nye navn

Rydding i ikke-utførte oppgaver i DIPS

Standard for arbeidsgruppestruktur

 

Nye organisasjonsnavn

De fleste avdelinger på Ahus vil få nye kortkoder som gjør det lettere å finne frem. Kliniske avdelinger får kortkoder på tre tegn.

De viktigste endringene - organisasjonsnavn

Org enheter som settes ut av bruk

Avdeling - kortnavn

Viktig informasjon om bruk av venteliste etter 11 november 2017

 

Nye valg i nedtrekksmenyer

Det blir nye valg i enkelte nedtrekksmenyer i DIPS. Disse blir like for alle helseforetak i regionen og gjør det lettere å samarbeide på tvers av helseforetak.

De viktigste endringene - nedtrekksmenyer

Kritisk informasjon og CAVE

Regional standard for utleggstakster

Utleggstakster som skal settes som utgått

 

Ny visning i pasientjournal

Visningen i pasientjournalen i DIPS blir lik for alle helseforetak i regionen. Slik blir det lettere å finne frem i journalen på tvers av foretak.

De viktigste endringene - journalstruktur

Endringer i journalgrupper

 

Opplæringsmateriell

 

Opplæringspresentasjon - kontor

Opplæringspresentasjon - milø- og pleiepersonell

Opplæringspresentasjon - lege/behandler

Opplæringspresentasjon - øvrig personale

 

Spørsmål?

Har du spørsmål, kontakt instruktør/superbruker på din enhet eller prosjektleder William Olai North William.Olai.North@ahus.no. Etter produksjonsstart 11. november 2017, kan du også ringe brukerstøtte hos Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30.

Du finner også informasjon om prosjektet og opplæringen på sykehuset intranettsider:

Ahusveven - Intranett for Akershus universitetssykehus

Les mer om regional EPJ i Helse Sør-Øst

Publisert | Endret 10.01.2018 14:53

 Handler om