Verktøykasse antikorrupsjon

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 20.12.14 et antikorrupsjonsprogram for Helse Sør-Øst.
Formålet med antikorrupsjonsprogrammet i Helse Sør-Øst er gjennom systematisk tilnærming å:

 • Forebygge misligheter og korrupsjon ved å:

   • Kartlegge risikoområder
   • Iverksette kontrolltiltak for å hindre muligheten for å begå økonomisk kriminalitet.
   • Sørge for at regler og retningslinjer er tilstrekkelig og blir fulgt, og at opplæring blir gitt.

Programmet er delt inn fem deler: Kontrollmiljø, risikoanalyser, kontrolltiltak, implementering og monitorering. Som en overbygging ligger en velfungerende varslingskanal og systematisk opplæring av ansatte.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er selv ansvarlige for implementeringen av programmet.  En arbeidsgruppe i regionen har utarbeidet en del verktøy som kan være til hjelp i arbeidet.

E-læring

I Helse Sør-Øst læringsportal vil det ligge flere kurs som er egnet som element av opplæringsdelen av ansatte.

Følgende e-læringskurs er ferdigstilt:

 • Dilemmatrening antikorrupsjon (2015)

 • Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst (overordnede) (2015) 

 • Etiske retningslinjer for innkjøp (fra 2010, oppdatert 2015)

 • Lov om offentlige anskaffelser_grunnkurs (fra 2010, oppdatert 2014

 • Samarbeidsavtalene med LMI og LFH  (fra 2012, oppdatert 2014)


 

Publisert 02.02.2015 11:00 | Endret 25.04.2017 15:47

 Handler om

 Trykksaker

Følgende trykksaker kan bestilles gratis fra innkjop@helse-sorost.no

 • Håndboken Misligheter og korrupsjon (hefte)
 • Kortutgave Misligheter og korrupsjon (brosjyre) norsk
 • Kortutgave Misligheter og korrupsjon (brosjyre) engelsk
 • Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst (brosjyre)
 • Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt (brosjyre)
 • Samarbeidsavtalen med LMI og LFH (brosjyre) norsk
 • Samarbeidsavtalen med LMI og LFH (brosjyre) engelsk