Åpenhet

Helse Sør-Øst RHF skal drive en virksomhet som i tråd med offentlighetslovens formål er åpen og gjennomsiktig.

Vi skal i vår virksomhet bidra til å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltagelsen, rettstryggheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten.

Allmennheten skal kunne gjøre seg kjent med Helse Sør-Østs virksomhet og oppå den måten få innsikt i hvordan Helse Sør-Øst skjøtter sitt samfunnsansvar.

Ansatte skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være ansatt i foretaksgruppen. Taushetsbelagt informasjon skal behandles i tråd med regler som gjelder for slik virksomhet.

Publisert 23.11.2010 00:58 | Endret 09.05.2017 16:55