Bistillinger og bierverv

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i juni 2010 "Prinsipper for behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst", samt standardtekst for arbeidsavtaler og felles krav til prosedyredokumenter for behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst.

Prinsippene bekreftes i foretaksmøter og implementeres i alle underliggende helseforetak og andre virksomheter eid av helseforetak i Helse Sør-Øst.

Publisert 23.11.2010 01:11 | Endret 25.10.2019 12:22