Gaver og andre fordeler

Helsepersonell komme i situasjoner hvor pasienter eller andre vil gi gaver eller andre fordeler. Av hensyn til tilliten til Helse Sør-Østs virksomhet er det avgjørende å ha klare regler for hvordan slike situasjoner skal håndteres.

Samarbeidsavtalen som Helse Sør-Øst og de øvrige regionale helseforetakene har inngått med Legemiddelindustriforeningen (se innkjøp) omfatter også spørsmålet om helsepersonell kan motta gaver fra legemiddelindustrien. Som hovedregel kan helsepersonell ikke motta slike gaver.

 

Publisert 23.11.2010 01:11 | Endret 09.05.2017 16:50