Habilitet

​Det er avgjørende for tilliten til Helse Sør-Østs virksomhet at det ikke kan reises tvil om at en hver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av ansattes personlige interesser.

Medarbeidere må være kjent med bestemmelsene i forvaltningsloven, og forholde seg i samsvar med disse. Dersom en medarbeider er i tvil om det foreligger forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til hennes eller hans upartiskhet i en sak, skal den ansatte ta dette opp med sin nærmeste overordnede.

Publisert 23.11.2010 01:00 | Endret 09.05.2017 16:50

 Se også

 Handler om