Hensynet til omdømme

​Omdømmet til den offentlige spesialisthelsetjenesten skapes gjennom de resultater som oppnås, brukernes møte med tjenesten og måten vi som medarbeidere fremstår på.

Det er et ansvar for den enkelte å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, som ivaretar Helse Sør-Østs og det offentlige helsevesenets renommé.

Åpenhet og ærlighet er en forutsetning for tillit og god kommunikasjon både internt og eksternt. God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes, og for at medarbeiderne skal se nye muligheter for seg selv og for virksomheten.

Sykehusene i Norge er -og skal være - i offentlighetens søkelys. Helse Sør-Øst sin troverdighet bygger på aktiv, åpen og ærlig kommunikasjon.

Publisert 23.11.2010 00:57 | Endret 09.05.2017 16:53

 Handler om