Opphavsrett

Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) fastslår at den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. 

Loven regulerer blant annet hva slags rettigheter den som har skapt åndsverket har og hvilke plikter de som ønsker å benytte åndsverket (eller deler av dette) har.

Med åndsverk forståes litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, blant annet skrifter av alle slag, muntlige foredrag, kart, tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art og datamaskinprogrammer.

Publisert 23.11.2010 00:55 | Endret 09.05.2017 16:53