Seksuelle tjenester

For ikke å skade den tillit og aktelse man trenger som oppdragsutøver for Helse Sør-Øst, og av hensyn til respekt for vertslandets befolkning - skal medarbeidere ikke kjøpe eller motta seksuelle tjenester når de er på tjenestereise eller oppdrag. Denne regelen både i Norge og i utlandet, i og utenfor arbeidstiden.

 

Publisert 23.11.2010 01:13 | Endret 09.05.2017 16:54