Pilotavdelinger: – Dette er framtiden

​Tone Pettersen, Ann Heidi Mo, Bjørg Irene Harby (avdelingssjef) og Karin Trygstad testet digital utsending av brev på vegne av Øre/nese/hals-avdelingen på Gjøvik. De gleder seg til funksjonaliteten blir tilgjengelig. (Foto: Sykehuset Innlandet)

​Sykehuset Innlandets avdeling for tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB) og øre/nese/hals-avdelingen på Gjøvik er først ut i Helse Sør-Øst med digitale brev til pasienter. 

​– Vår motivasjon for å være pilotavdeling er å nå pasientene med kvalitetssikret informasjon om behandlingen, sier avdelingssjef ved TSB, Erik Tibor Szabo.

Avdelingslederne for begge pilotavdelingene mener det er positivt at digitale brev kommer raskere frem til pasienten.

– Vi merker at posten bruker lang tid. Og vi vet at det ikke vil gå raskere de neste årene. Vi ser frem til at det går maks femten minutter fra vi sender brevet til pasienten får det. Det gir oss mer fleksibilitet, sier avdelingssjef ved øre/nese/hals, Bjørg Harby.

– I tillegg til at pasientene får brevene raskere, føler jeg at det er en tryggere måte å sende ut brev på, sier Harby. Hun forteller at de opplever det som trygt å sende brev digitalt da ikke noe blir borte på veien og det kun er pasienten som får tilgang til brevet. Avdeling for TSB er spent på hvordan pasientene reagerer på å få brevene digitalt. – Hele sykehuset har en utfordring med pasienter som ikke alltid bor eller oppholder seg på registrert adresse. Det gjelder vår pasientgruppe også. Vi håper vi treffer flere av de når brevene blir elektroniske, forklarer Szabo.

Henger sammen med nettsidene

Mange av dagens brev inneholder vedlegg som gir informasjon om undersøkelsen eller behandlingen pasienten kalles inn til. I de digitale brevene erstattes vedleggene med lenker til informasjon på nettsiden til sykehuset. Szabo forteller at avdelingen kjente til innhold på nettsidene før prosjektarbeidet startet.

– Vi visste at innholdet på nettsidene ikke var ryddig. Det var vanskelig både for pasienter og oss som jobber i avdelingen å få oversikt over hvilke behandling vi har. Sammen med prosjektet har avdelingen nå jobbet systematisk med innholdet på nettsidene. Nettsidene til Sykehuset Innlandet er en del av en nasjonal løsning. Alle helseforetak i landet er på samme tekniske plattform og kan dele informasjon om undersøkelser og behandlinger. Vi har lest gjennom alle tekstene nøye og plukket ut de som er relevante for oss. Vi har god erfaring med dette arbeidet. I noen tekster har vi fått på plass noe lokal informasjon slik at innholdet gjenspeiler vårt tilbud og vår organisering, forklarer han.

 

Wenche Rakstad-Larsen, Bente Marie Slette og Kjersti Kristoffersen deltok som testere fra avdeling for TSB. Avdelingssjef Erik Tibor Szabo er spent på hvordan pasientene mottar digitale brev.(Foto: Sykehuset Innlandet)

Publisert 19.12.2019 01:00 | Endret 19.12.2019 00:10

 Handler om

 Relaterte enheter