Akershus universitetssykehus har tatt i bruk regional patologiløsning

​Lars Gustav Lyckander, overlege på patologiavdelingen på Akershus universitetssykehus. (Foto: Akershus universitetssykehus)

​16. november startet Akershus universitetssykehus å bruke den regionale laboratoriedataløsningen for patologi i Helse Sør-Øst. Det betyr blant annet at patologene der får tilgang til prøvehistorikk for pasienter fra sykehusene i Vestfold og Østfold.

– Dette er svært verdifull informasjon for oss når vi skal diagnostisere pasientene, og er én av mange fordeler ved en felles, regional løsning. Nylig opplevde jeg nytten av dette da jeg trengte prøvehistorikken til en pasient fra Sykehuset i Vestfold, sier Lars Gustav Lyckander som er overlege på patologiavdelingen.

Han legger til at han gjerne også skulle hatt tilgang til digitale snitt knyttet opp mot historikken. Dette er noe som etter hvert vil komme som del av en regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst.


Foreløpig er tre helseforetak koblet på den regionale patologiløsningen LabVantage Medical Suite (LVMS). Den ble først tatt i bruk på Sykehuset Østfold i 2015, på Sykehuset i Vestfold i november 2019 og nå sist på Akershus universitetssykehus. I 2021 skal Oslo universitetssykehus ta i bruk LVMS og deretter følger Sørlandet sykehus, Sykehuset Telemark (2021/22) og Sykehuset Innlandet og Vestre Viken (2022/23).

 

Elektronisk rekvirering og ny metode for HPV-testing

Innføringen av LVMS gjør blant annet at patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus fra januar blir ett av tre regionale laboratorier for HPV-screening i Livmorhalsprogrammet.
– Løsningen er koblet opp mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen. Den sjekker tidligere prøvehistorikk og gjør riktige valg av analyser i tråd med nasjonale retningslinjer, sier Anna Wittersø som er spesialbioingeniør på cytologiseksjonen.


Les: Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals


Samtidig med innføringen av LVMS har Akershus universitetssykehus startet elektronisk rekvirering av prøver innad i helseforetaket og ut mot primærhelsetjenesten. Dette skal på sikt erstatte alle papirrekvisisjoner og vil bety en mer effektiv registreringsprosess og bedre pasientsikkerhet. Parallelt jobbes det også med å etablere talegjenkjenning.

 

 

F.v.: Avdelingsleder for patologiavdelingen og patolog, Ulla Randen, og de innleide prosjektdeltakerne fra Akershus universitetssykehus; innføringsleder Rita Andersson, patolog Vivian Orszagh, bioingeniør Gry Skaali og spesialbioingeniør Anna Wittersø med velfortjente blomsterbuketter etter iherdig prosjektinnsats. Siste innleide prosjektdeltaker fra helseforetaket, helsesekretær Jenny Engebretsen, var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Akershus universitetssykehus)

 

Imponert over arbeidet

Det har vært hektiske forberedelser i forkant av innføringen av LVMS. Alle pasient- og prøvedata fra det gamle patologidatasystemet DocuLive er overført, og en rekke instrumenter, etikett-, glass- og skrivere er nå koblet opp i det nye patologilaboratoriet.


– Det har vært mye arbeid. Samtidig er det veldig givende å kunne være med på å innføre løsninger som bidrar til bedre pasientsikkerhet og legger til rette for informasjonsdeling på tvers av helseforetakene, sier Anna Wittersø. 
Etableringen av det regionale patologisystemet ble markert på patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus med blomsteroverrekking og kaker 20. november. 


– Avdelingen har gjort et imponerende arbeid! Ikke bare har de innført et nytt system med de krav dette stiller til nye arbeidsrutiner i en travel hverdag, men også tatt i bruk elektronisk rekvirering og talegjenkjenning. Nå jobber vi videre med å bli kjent med løsningen og gjøre nødvendige forbedringer, sier Janne Pedersen som er direktør for divisjon for diagnostikk og teknologi på Akershus universitetssykehus. Hun legger til at hun ønsker å takke alle ansatte og alle som har deltatt i prosjektet regional lab både fra sykehuset, Sykehuspartner og fra leverandørsiden.

 

Om prosjektet

Innføringen av LVMS utføres i regi av prosjektet Regional laboratoriedataløsning. Prosjektets formål er å bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst gjennom å standardisere arbeidsprosesser, kodeverk og funksjonalitet, inkludert rekvirerings- og svarprosessene innenfor laboratorieområdet patologi.

Publisert 16.12.2020 17:00 | Endret 16.12.2020 17:44

 Handler om

 Relaterte enheter