Alle helseforetakene er i gang med regional kurve- og medikasjonsløsning

​Superbrukere på Sykehuset Innlandet, Sanderud, og medlemmer fra kjerneteamet er klare for oppstart av den regionale kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision. (Foto: Sykehuset Innlandet)

​– En stor milepæl er nådd! Vårens beredskap utsatte første oppstart ved Bærum sykehus, men denne gangen klarte vi det uten at covid-beredskapen stoppet oss, sier prosjektleder Vibecke Storhaug i Vestre Viken.

Tirsdag 6. oktober ble den regionale kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision tatt i bruk ved Drammen sykehus. 
–  Løsningen bidrar til økt pasientsikkerhet knyttet til legemiddelhåndtering, målinger og smittevern, altså et godt hjelpemiddel når antall innlagte koronapasienter nå øker igjen. Da er det godt å være i gang på Vestre Vikens største sykehus, sier Storhaug, som også er systemansvarlig for løsningen i Vestre Viken og til vanlig leder for seksjon for sykepleiedokumentasjon i stab medisin og helsefag (bildet til høyre).

 

300 ansatte på opplæring

Ved Drammen sykehus er kurveløsningen nå i bruk på operasjonsstuer på avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, på intensiv og postoperativ post, samt på operasjonsstuene på øre-nese-hals-avdelingen.
– Vi har hatt dyktige prosjektressurser og klinikkens egne instruktører ute i organisasjonen i forbindelse med oppstarten, sier Storhaug.

Hun legger til at alle de 300 nye brukerne ved Drammen sykehus har vært gjennom grundig opplæring.

Løsningen er allerede i bruk på store deler av Bærum sykehus. Alle de somatiske sengepostene, med unntak av føde/barsel, bruker løsningen, i tillegg til akuttmottaket, operasjonsstuer og intensiv. Siste pulje kom på 27. oktober og omfattet cirka 800 nye brukere.

Oppstartsstøtte for ansatte som skal ta i bruk MetaVision på Vestre Viken. (Foto: Vestre Viken)

 

Oppstart i gang ved Sykehuset Innlandet som siste helseforetak

Alle helseforetakene som skal ta løsningen i bruk har nå startet. Sykehuset Innlandet kom i gang 29. september, da løsningen ble tatt i bruk av cirka 1000 medarbeidere i divisjon psykisk helsevern og rehabilitering fordelt på fire steder.

Astrid Nygård, IKT-rådgiver på avdeling helseteknologi og delprosjektleder for innføringen på Sykehuset Innlandet, opplever at de involverte enhetene var godt forberedt på oppstarten, med god støtte av et lokalt kjerneteam.
– Takket være motiverte sluttbrukere, flinke superbrukere og god innstilling hos alle involverte, må det sies å ha vært en vellykket oppstart med lite problemer. Jeg er veldig stolt og glad for at vi endelig har elektronisk kurve ved Sykehuset Innlandet, sier hun.

 

Prosjektleder Astrid Nygård og fagdirektør Ellen Henriette Pettersen på Sykehuset Innlandet. (Foto: Sykehuset Innlandet)

 

Elektronisk kurve i hele Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus startet i høst innføringen på de siste klinikkene og postene som skal bruke regional kurve- og medikasjonsløsning. Dette omfatter i alt 750 brukere og cirka 300 senger/behandlingssteder på nyfødtintensiv Rikshospitalet og hele kvinneklinikken i OUS.

Vivian Møller-Storvoll, seksjonsleder i avdeling for kliniske systemer og prosjektleder på Oslo universitetssykehus, sier at oppstartene har vært godt planlagt:

– Arbeidet har gått fint til tross for at vi har måttet ta hensyn til smittevern på en annen måte enn tidligere. Vi har gått med munnbind og oppfordret til hyppigere bruk av vakttelefon, spesielt i siste oppstart som foregikk på ti poster samtidig, sier Møller-Storvoll.
 
Hun forteller at lokalt innføringsteam gjennom et tett og godt samarbeid med instruktører, superbrukere og ledere, har klart å få til gode innføringsløp.
– Vi har blitt tatt godt imot av sluttbrukerne i deres hektiske hverdag og ønsker dem lykke til med videre bruk av MetaVision.

 

Brukere av MetaVision på fødeavdelingen på Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus. (Foto: Oslo universitetssykehus)

 

Sørlandet sykehus er ferdig

Sørlandet sykehus var 3. november i mål med innføring på de siste åtte stedene i klinikk for psykisk helsevern. Dermed har de innført regional kurve- og medikasjonsløsning på hele sykehuset, og delprosjektet avsluttes den 30. november.

Regional prosjektleder, Jan-Henrik Stubberud, roser delprosjektet på Sørlandet sykehus.
– De har gjort en fantastisk innsats, ikke minst fordi de har støttet de nye helseforetakene med verdifull erfaringsutveksling og ved å være til stede under oppstarten både på Bærum sykehus og Drammen sykehus, sier Stubberud.

 

Brukes ved nesten 80 prosent av sengeplassene i regionen

Den regionale kurve- og medikasjonsløsningen er ved utgangen av oktober i drift ved nesten 7 000 sengeplasser/behandlingssteder i Helse Sør-Øst. Det betyr at prosjektet er i havn med nesten 80 prosent av innføringen i regionen.

Publisert 10.11.2020 07:00 | Endret 17.11.2020 09:25

 Handler om

 Relaterte enheter