Finner alternative veier for dialog med leverandørene

​På vei til referansebesøk i Danmark. Fra venstre; Gard Engebretsen (Sykehuset Innlandet), Andreas Abildgaard (Oslo universitetssykehus), Bente Flaen (Oslo universitetssykehus), Margrethe Renaa (Vestre Viken) og Bara Oddsdottir (Oslo universitetssykehus). (Bildet ble tatt før koronaviruset gjorde det nødvendig å holde avstand).

​For prosjektet «Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i Helse Sør-Øst» blir starten på andre dialogrunde noe annerledes enn det som var planlagt.

​Prosjektet gjennomførte første dialogrunde med de fire leverandørene som er med i anskaffelsen i oktober/november 2019. Deretter fulgte en runde med referansebesøk, der tilsammen åtte helseforetak ble besøkt rundt om i Europa. Ved referansebesøkene fikk prosjektet også noe tid til en dialog med brukere og fikk sett flere av løsningene som tilbys i bruk. 

Etter revidering av kravspesifikasjonen har prosjektet mottatt nye løsningsforslag fra de fire leverandørene som deltar i konkurransen. Det har vært et omfattende arbeid å lese igjennom alle dokumentene. Et stort antall ressurser fra aktuelle fagområder på sykehusene, samt Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner, har vært involvert i arbeidet.
Prosjektet hadde planlagt oppstart av andre dialogrunde 16.mars 2020, men på grunn av koronavirus-utbruddet har de fysiske møtene med leverandørene blitt innstilt.

Prosjektet planlegger å starte andre dialogrunde skriftlig, der innspill til løsningsforslag oversendes i en samlet rapport per leverandør.

- Det er ikke ideelt, men det gjør at vi kan holde oppe aktivitetsnivået og den gode «driven» i prosjektet, sier prosjektleder Håvard Roterud.

Spesielt for de funksjonelle gruppene vil skriftlig dialog alene ikke være tilstrekkelig. Det vil derfor fortsatt være behov for å ha en muntlig/fysisk dialog for å kunne se de løsningene leverandørene foreslår. Alternative løsninger for å gjennomføre dette blir nå vurdert.

Prosjektet måtte før jul 2019 gjøre en justering av tidsplanen. Ny måldato med fremleggelse av innstilt leverandør til styret i Helse Sør-Øst RHF ble endret fra juni til oktober 2020. På grunn av den pågående situasjonen, er det foreløpig for tidlig å si om denne måldatoen kan opprettholdes.

For spørsmål til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Håvard Roterud.

Du kan også lese mer om prosjektet her

Publisert 15.04.2020 08:50 | Endret 15.04.2020 11:18

 Handler om

 Relaterte enheter