Barnelege på lag med Regional EPJ

– Jeg ser frem til å bidra i Regional EPJ fremover, og har opplevd den første tiden i prosjektet som veldig spennende, forteller Jacob Holter Grundt, prosjektleder i Regional EPJ.

​I september fikk Regional EPJ en klinisk prosjektleder med på laget. Barnelege Jacob Holter Grundt fra Oslo universitetssykehus er glad for å kunne bidra med klinisk forankring i prosjektledelsen.

​– Jeg har hatt interesse for IKT siden studietiden, og har hatt et fokus på bedre bruk av datasystemer som klinisk verktøy fra jeg startet å jobbe som lege, forteller han.

Holter Grundt har tidligere jobbet som lege ved Sykehuset Innlandet. Der begynte han på Barneavdelingen ved Lillehammer sykehus i 2004, og jobbet i flere år med barn i alle aldre – fra for tidlig fødte til ungdommer opp til 18 år. Etter hvert startet han som stipendiat med temaet overvekt hos barn, og fullfører i disse dager sin doktorgradsavhandling som skal leveres før nyttår. Fra mars 2015 har han jobbet på Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, og er nå klar til å sende inn nødvendige papirer for å bli godkjent spesialist i barnemedisin.

 

Viktig med klinisk kompetanse i utvikling av IKT-verktøy

I sin tid på Lillehammer har Holter Grundt vært klinisk deltaker i flere prosjektsammenhenger, blant annet knyttet til arbeid med føde-databaser.

– IKT-verktøyene er sentrale i det kliniske arbeidet, og det er viktig at klinisk erfaring og ståsted er representert i utviklingen av både eksisterende og nye verktøy, sier Holter Grundt. Klinisk kompetanse i prosjektene kan bidra til at løsningene blir gode og funksjonelle for de som skal bruke dem.

– I rollen som prosjektleder forventer jeg å kunne bidra til større innsikt blant medarbeiderne i prosjektet når det gjelder hvordan endringer vil påvirke hverdagen til klinikere og pasienter. Jeg kan bidra til å holde dette fokuset, og si noe om hvordan ting fungerer i praksis. Jeg tror dette oppleves nyttig for de som har en annen bakgrunn – vi har roller som utfyller hverandre, forteller han.

 

Utfordrende, men nødvendig

Jacob Holter Grundt håper at Regional EPJ, både gjennom standardisering og konsolidering til én journal, vil kunne gi klinikerne enklere og raskere tilgang til pasientinformasjon når de trenger det. Dette bidraget vil være til det beste for pasientbehandlingen. Det er imidlertid også utfordringer knyttet til arbeidet.

– Å forene ulike helsearbeideres arbeidsvaner og preferanser på en måte som gjør at vi på samme måte kan navigere fornuftig i en stor mengde informasjon er utfordrende. Slik standardisering er likevel nødvendig for at man raskt og enkelt skal kunne finne frem til og få oversikt over informasjon, understreker Holter Grundt.

Fremover skal han i hovedsak arbeide i prosjektet, men han skal også bevare en mindre stilling i klinikken. Han mener dette er en fordel for å opprettholde kontakten med den kliniske hverdagen.

– Jeg ser frem til å bidra i Regional EPJ fremover, og har opplevd den første tiden i prosjektet som veldig spennende. Her er det flinke og engasjerte folk som jobber hardt for at det skal bli en bra regional journal, forteller Jacob Holter Grundt.

Publisert 15.12.2016 16:00 | Endret 01.06.2017 09:40

 Handler om

 Relaterte enheter