Bruker VR-briller i trening av ansatte

​Med VR-teknologi skal ansatte få øve på å håndtere vold, trusler og andre utfordrende situasjoner på jobb. Dette er en del av et større prosjekt som skal styrke kvaliteten i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

​– Forskning tyder på at dersom vi berøres emosjonelt, lærer vi bedre. Med VR-briller settes sanser og emosjoner i sving som gjør at vi lærer på en helt annen måte enn ved å lese eller høre på et foredrag, sier Johnny Sandaker til Dagens Medisin.

Les hele saken her

Publisert 12.08.2020 15:00 | Endret 12.08.2020 14:14

 Handler om

 Relaterte enheter