De stille barna - webinar

​​Dette er det første i en serie på flere webinar på 1,5 time om tjenesteutvikling i BUP. Sykehuset Innlandet HF forteller hvordan de arbeider for å nå og hjelpe «de stille barna». Teknologiske løsninger diskuteres etterpå.

Publisert 22.06.2020 15:00 | Endret 22.06.2020 15:01

 Handler om

 Relaterte enheter