Digitale innkallingsbrev lansert

Foto av prosjektleder Anne Berit Klokkervold

​Prosjektleder Anne Berit Klokkervold (nærmest kamera) er godt fornøyd med tjenesten som de brukte tre måneder på å innføre.

​Digitale brev til pasienter tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset.

​Sykehuset Innlandet er sammen med Revmatismesykehuset de første i Helse Sør-Øst som tilbyr digitale brev til pasientene.

Det er pasienter over 16 år som nå trygt og enkelt kan lese brev fra Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuse ved å logge seg inn på helsenorge.no. I første omgang er det to avdelinger ved Sykehuset Innlandet som har tatt løsningen i bruk, mens hele Revmatismesykehuset har innført tjenesten. Arbeidet med å digitalisere brevene ved resten av Sykehuset Innlandet og ved de andre helseforetakene i regionen vil pågå gjennom hele 2020.

 Thomas Sebastian Mora Blancaflor er pasientenes representant i prosjektet digital utsending av brev, og han ser frem til tjenesten som nå lanseres.

 – Det er forventninger om at vi samhandler digitalt på samme måte i helsevesenet som ellers i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at sykehusene øker pasientenes tilgang til digital informasjon. Fordelen med digital dialog er at vi får raskere kommunikasjon, sier Sebastian.

–  Digitale brev forenkler pasientenes kontakt med sykehuset og gir raskere kommunikasjon, sier prosjektleder Anne Berit Klokkervold ved Revmatismesykehuset.

-  Kontortjenesten har et positivt førsteinntrykk, tjenesten er veldig enkel å bruke, og det er spesielt lett å skjønne gangen i det når vi kan gå i tilgangsloggen, sier Klokkervold.

Bente Johansen, helsesekretær ved inntakskontoret ved Revmatismesykehuset, var en av de første som tok i bruk digitale brev ved Revmatismesykehuset i Lillehammer 27. januar.

 – Jeg har vært spent, men ser at dette gjør brevutsendelsen mer lettvint. Det å pakke brev tar tid. Nå slipper vi å ordne alle vedleggene som er lagt inn i brevet, noe som frigjør tid til andre ting. E-læringskurset som er laget har vært lett å forstå, og jeg har tatt det flere ganger som forberedelse, sier Johansen.

Foto av Bente Johansen

Bente Johansen synes det er lett å sende digitale brev til pasient i DIPS.

Pasienter som ikke bruker helsenorge.no vil få brevet i sin digitale postkasse eller som vanlig post, dersom de har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon.

Arbeidet gjennomføres som del av det regionale prosjektet Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst, i nært samarbeid med Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og helseforetakene.

Publisert 07.02.2020 12:00 | Endret 09.02.2020 19:08

 Handler om

 Relaterte enheter