E-læring vant pris

​E-læringskurset «Digital utsending av ventelistebrev» vant prisen for årets e-læringskurs i Helse Sør-Øst 2018-2019.

​Juryens begrunnelse er:
«Grovt sett lager vi som kursutviklere to typer kurs: De som er informasjonsbasert og de som er kursbasert. Vi ble positivt overrasket over kurset som er informasjonsbasert og lineært kurs gjort på en flott måte med god lyd og stemmebruk sammen med tydelige animasjoner. Dette gir et godt inntrykk og det flyter bra. Alt for mange kurs som produseres i vår sektor inneholder mye tekst og bilder, og det oppleves derfor som befriende å ta et kurs som dette.»


Juryen har bestått av Gunhild von Porat Erichsen, Sven Jonsson og Trond Kristiansen fra Helse Nord, Digital læring.


– Dette er en gledelig nyhet. Kurset har blitt til i godt samarbeid med Elise Birgitsdatter Haugland, Tonje Enersen og Kathrine Breievene Torp fra Kompetanse og opplæring i Sykehuspartner og Marte Rime Bø, Ingvild Utne og meg fra det regionale prosjektet Digitale innbyggertjenester, sier fagansvarlig Lydia Zaric.

Publisert 18.12.2019 23:00 | Endret 18.12.2019 22:56

 Handler om

 Relaterte enheter