Elektronisk kurve en fordel i koronasituasjonen

​Prosjektleder for innføring av regional kurve og medikasjon, Jan Henrik Stubberud.

​Elektronisk kurve gjør at legen kan følge med pasienten uten å være fysisk til stede i avdelingen, og behandlerne trenger ikke å ta i samme papir. Dette har vært en fordel når koronapasienter behandles ved sykehusene.

​Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er godt i gang ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, og planlegges å være ferdig i løpet av 2021. Fordelene ved en elektronisk kurve- og medikasjonsløsning sammenliknet med den analoge papirkurven er store, noe som ble tydelig under koronasituasjonen.

Tilgjengelighet

– Den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen er tilgjengelig for legen hjemme og ved en hvilken som helst PC på sykehuset. Dette betyr at legen kan følge med på pasientens kurve og forordne medisiner uten å være fysisk tilstede i avdelingen, forteller prosjektleder Jan Henrik Stubberud i prosjektet som innfører regional kurve og medikasjon.

– En elektronisk kurve gjør deling av informasjon mulig til tross for fysiske barrierer som sluse ved et isolat, hvor koronapasienter behandles. Tradisjonelt ville papirkurven vært innenfor slusen, mens den elektroniske kurven er tilgjengelig der det er en PC, sier Harald Noddeland, som er regional systemansvarlig for Metavision og regional prosesseier for medikasjon og pasientmålinger.
Tilgjengeligheten bidrar også til å forhindre smitte som følge av at klinikere ikke fysisk trenger å jobbe på tvers av avdelingene.

Harald-Noddeland-1.JPG

Harald Noddeland, regional systemansvarlig for Metavision og regional prosesseier for medikasjon og pasientmålinger.

– Et annet poeng er at den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen forhindrer at alle behandlerne fysisk må ta i samme papir, sier Noddeland.

Strukturerte data

Den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen samler strukturerte kliniske data som puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisintyper og doser, infusjoner og laboratoriesvar. Dette gjør at viktige data lett er tilgjengelig under og etter behandlingsoppholdet som grunnlag for behandlingsavgjørelser, forskning og kvalitetsarbeid. Noddeland forteller videre at det er litt forskjell på hvor langt sykehusene har kommet i etterbruk av dataene.
Flinkere brukere

Lokal prosjektleder ved Sørlandet sykehus, Niklas Dimitri Halseide, fremhever også den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningens tilgjengelighet som en stor gevinst i koronasituasjonen. I tillegg trekker han frem at leger har måttet bruke løsningen hyppigere, noe som har bidratt til at de har blitt dyktigere og tryggere på bruken av løsningen på kort tid.

Les mer om elektronisk kurve- og medikasjonsløsning her.

Publisert 23.06.2020 10:00 | Endret 24.06.2020 21:36

 Handler om

 Relaterte enheter