Fødselsnummeret raskt i journal for nyfødte

​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført digitale løsninger som gjør at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. Dette er en forbedring som gir tryggere oppfølging av nyfødte.

​Alle nyfødte får et hjelpenummer ved fødsel. Tidligere kunne nyfødte få flere slike numre. Det har vært prioritert å få endret denne situasjonen. Arbeidet har pågått over flere år. Hjelpenummeret erstattes nå raskere og alle nyfødte får fødselsnummeret rett inn sin journal.

Les hele artikkelen her.

 

Publisert 17.10.2019 13:00 | Endret 17.10.2019 12:35

 Handler om

 Relaterte enheter