Film om digitale pasientbrev

​Pasientbrev om behandling og timeavtaler skal bli enklere og mer oversiktlige. Sørlandet sykehus har laget en kort film om digitale brev til pasienter, som andre helseforetak fritt kan bruke.

​Digital historieforteller Lars Kristian Singelstad i kommunikasjonsavdelingen på Sørlandet sykehus har laget en kort og instruktiv film om digitale brev rettet mot pasienter. Hensikten er å få flere til å bli digital bruker på helsenorge.no og dermed få brev fra sykehuset sendt dit.

 

Nye brevmaler i klart språk

Helse Sør-Øst har laget nye brevmaler i klart språk som helseforetakene er i ferd med å ta i bruk. De nye brevmalene er i klart språk og tilpasset digital utsending som innføres trinnvis i regionen.

Så langt har Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus tatt i bruk både nye brevmaler i klart språk, og startet digital utsending av innkallingsbrev.  Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold jobber nå med gradvis innføring.
Helse Sør-Øst forventer å ha innført de nye malene ved alle helseforetak i regionen innen sommeren 2021.

 

Film til fri bruk

Filmen som Sørlandet sykehus har laget, finnes også i en variant uten logoen til Sørlandet sykehus, slik at andre helseforetak kan legge inn egen logo. Filmen er oversendt sykehusene som har tatt i bruk digitale brev eller er i gang med innføring. De som ønsker å bruke den bør laste den ned for så å laste den opp i egen kanal.

Se filmen her.

Publisert 10.11.2020 07:00 | Endret 10.11.2020 13:40

 Handler om

 Relaterte enheter