Forbedret logistikk skal gi mer informasjon til rett tid på rett sted

Foto av Eldrid Schei og Jan Terje Henriksen

​Eldrid Schei og Jan Terje Henriksen i prosjektet helselogistikk jobber nå med anskaffelse av IKT-løsninger.

​Prosjektet helselogistikk skal forbedre planleggingssystemene i sykehusene slik at det blir mer tid til å behandle pasientene.  Bedre oversikt, mindre dobbeltregistrering og bedre samordning skal gi bedre flyt og mindre ventetid både for pasienter og helsepersonell.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok på styremøtet i desember å gå til anskaffelse av IKT-løsninger for helselogistikk. Alle helseforetakene i regionen ønsker IKT-støtte for helselogistikk, og de fleste helseforetakene ønsker også mer avanserte løsninger som kan benyttes til bedre flyt i hele sykehusdriften. De helseforetakene som skal ta i bruk nye bygg forutsetter bruk av slike løsninger for å kunne drifte mer effektivt i nye bygg enn i gamle bygg.

Les mer om bedre helselogistikk i sykehusene (Helse-sorost.no)

Frem til sommeren jobber prosjektet helselogistikk videre med anskaffelsen av IKT-løsningene. Helseforetakene har vært involvert i arbeidet siden prosjektet var i konseptfase, og vil fortsatt delta i arbeidet gjennom prosjektmedarbeidere og styringsgruppe. Når anskaffelsen er gjennomført skal helseforetakene selv velge hvilke deler av løsningene som ønskes tatt i bruk og når løsningene skal tas i bruk.

Bedre oversikt for pasienter og ansatte

Pasientene ved sykehusene våre kan i dag oppleve at de ikke vet helt sikkert når de skal til undersøkelse, snakke med legen eller skrives ut. Forbedret logistikk i sykehuset skal gi pasienten bedre oversikt over beregnet ventetid, slik at hun eller han kan disponere tiden sin bedre. Pasienten kan følge med på mobilen sin om det blir forsinkelser, og møte akkurat i riktig tid til timen.

– I stedet for å sitte på en stol og vente, kan pasientene ta en tur i kafeen eller gå en tur. Samtidig vil pasientene være bedre informert om det som skjer og hvem som er ansvarlig, sier Eldrid Schei og Jan Terje Henriksen i prosjektet helselogistikk.

Pasientene skal kunne registrere seg selv ved ankomst sykehuset, og betale digitalt når de forlater sykehuset. Mens pasienten ligger på sykehuset vil hun eller han være registrert i en sengepostliste på en digital tavle slik at helsepersonell får færre systemer å slå opp i. Hvis det for eksempel er fare for at pasienten faller, vil dette være registrert på tavlen. Når det skal tas prøver, kan bedre logistikk gjøre at det tar kortere tid fra legen beslutter å ta prøven til laboratoriesvaret foreligger.

– Vi vil fjerne unødvendig venting både for pasient og helsepersonell. Bedre tilgang til informasjon vil gi bedre flyt. Informasjonen blir sendt til den som trenger den slik at avgjørelse om eventuell behandling kan tas raskere. Når helsepersonell får bedre tilgang til informasjon og færre avbrytelser i arbeidet, vil dette føre til bedre pasientsikkerhet, sier Schei og Henriksen.

Samarbeid på tvers

De sier at noe av hensikten er at de nye løsningene skal samarbeide på tvers, slik at varsel om at en pasient har sjekket ut automatisk går til portør som skal hente seng og til renhold som skal gjøre rommet klart til neste pasient. På denne måten vil det bli kortere ventetid for pasienten som skal inn på rommet, og ansatte vil bruke mindre tid på bestilling av disse tjenestene. Også dobbeltregistrering er noe som tar tid i sykehushverdagen.

– Vi må løse opp i tidkrevende logistikk, og sørge for at informasjonen kommer direkte til de som skal ha den. Helsepersonell skal ha tilgang til rollestyrt informasjon på mobiltelefonen slik at de får informasjonen til rett sted til rett tid. For eksempel svar på undersøkelser som er bestilt, sier de.

Publisert 07.02.2020 10:00 | Endret 07.02.2020 13:42

 Handler om

 Relaterte enheter