Halvveis i kurve-innføringen ved Sørlandet sykehus

​Prosjektleder Niklas Dimitri Halseide ved Sørlandet sykehus skryter av både de ansatte og prosjektteamet. (Foto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus)

​Regional kurve- og medikasjonsløsning er omtrent halvveis i innføringsløpet ved Sørlandet sykehus. – Det har vært en hektisk høst, men det har gått veldig bra, sier prosjektleder for kurve ved Sørlandet sykehus, Niklas Dimitri Halseide.

​Sørlandet sykehus bytter ut papir-kurve med den regionale, elektroniske løsningen MetaVision. Innføringen startet i mai da Flekkefjord sykehus tok løsningen i bruk i hele sykehuset samtidig. I oktober ble løsningen innført ved anestesi, intensiv og operasjon (AIO) i Arendal og Kristiansand med en ukes mellomrom. I november tok akuttmottak og sengeposter i Arendal løsningen i bruk.

– Det har vært en hektisk høst, særlig innføringene i oktober i Arendal og Kristiansand, hvor kjerneteamet delte seg i to for å bistå under innføringene. AIO-områdene er teknisk krevende, men det gikk veldig bra. Det kan også være komplisert og vanskelig å innføre på sengeposter fordi det er et større areal som skal dekkes, men også det gikk over all forventning, sier Halseide.

Nye rutiner i hektiske arbeidsdager

Innføringene betyr endret arbeidsflyt og nye rutiner på avdelingene.
– En ting er å innføre en ny dataløsning, noe annet er å innføre organisasjonsendringer. Brukerne på avdelingene fortjener virkelig skryt. De har gjort en stor innsats for at dette skulle gå greit. Et eksempel er at da vi startet opp i Arendal kom glatta med ekstra mange pasienter. Hatten av for de som jobber ekstra mye i utgangspunktet og som må forholde seg til et nytt dataverktøy og nye rutiner samtidig, sier Halseide.

Han skryter også av prosjektteamet som har forberedt innføringene grundig, og lagt til rette for endringene.

Mange gode tilbakemeldinger

Det var utfordringer med treghet i systemet frem til oppgradering til versjon 6.11. Da ble ytelsen betydelig bedre, selv om den fremdeles kan bedres, sier Halseide. Nå får han mange fornøyde tilbakemeldinger.

– Spesielt på sengepostene er det positivitet og man ser nytten av løsningen. Også akuttmottaket skryter av løsningen, og anestesi, intensiv og operasjon ser nytten av å høste data i løsningen, sier han.

Våren 2020 fortsetter utrullingen ved Sørlandet sykehus, med planlagt fullføring i juni.
Allerede 14. januar innføres løsningen for barn/føde/barsel i Arendal og 3. mars står akuttmottak, sengeposter og AFR i Kristiansand for tur. Deretter innføres løsningen for barn/føde/barsel/nyfødt i Kristiansand og Flekkefjord, og til slutt er det Klinikk for psykisk helse og rus som tar den elektroniske kurven i bruk.

Plakat om innføringen ved Sørlandet sykehus.

Publisert 19.12.2019 01:00 | Endret 19.12.2019 01:06

 Handler om

 Relaterte enheter