Torsdag 18. juni kl 14:00 - 15:30

Invitasjon til fagdag med løsningsdemo

Helse Sør-Øst RHF har et stimuleringsprosjekt innen rekruttering, kompetanse og tjenesteutvikling innen psykisk helsevern for barn og unge. På disse arrangementene vil du få innsikt i pågående prosjekter innen innovasjon og tjenesteutvikling i helseforetakene.

Selskaper med tjenester og løsninger som retter seg mot fremtidens psykisk helsevern for barn og unge inviteres også til å presentere sine løsninger for fagpersoner og ledere fra hele Helse Sør-Øst.

Før Covid-19 nådde oss hadde vi tenkt å samle flere temaer på en dag. Vi har nå valgt å lage dette til en digital møteserie med nye tema hver gang. Dette er første møte i serien.

Du inviteres til en aktiv møteplass mellom selskapene med innovative løsninger og prosjektledere og ledere innen psykisk helsevern for barn og unge. Dersom møtetidspunkt ikke passer, meld deg på allikevel og du får tilsendt lenke hvor møtet kan sees i opptak.

Dette møtet bør du få med deg dersom du er leder, kliniker, prosjektleder og mellomleder BUP, og IKT-ansvarlig i sykehus.
Teknologibedrifter med løsninger som retter seg mot fremtidens psykisk helsevern barn og unge.

Tema møte 1: De stille barna: Hvordan gjøre det trygt nok for å hjelpe de «stille barna»?

Still spørmål både i forkant og under møtet, bruk www.sli.no med eventkode #Y810

Lenke til møtet sendes i bekreftelsesmail etter du har meldt deg på.

Les hele programmet og meld deg på!

VELKOMMEN!
 

Publisert 12.06.2020 12:00 | Endret 12.06.2020 11:23

 Handler om

 Relaterte enheter