Ja til strekkoder

​Bjørn Ravnestad (t.v), Kjersti Sletteng og Ulf Sigurdsen og jobber med innføringen av GS1 i Helse Sør-Øst.

​Innføring av strekkoder basert på standarden GS1 skal bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Dette vil gi et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.

​Du har sett det i dagligvarebutikken i mange år. Alle produkter er merket med strekkoder, og når du betaler «bippes» varene og riktig pris popper opp på skjermen i kassen. Men det er ikke bare fordi du skal få riktig pris at varen har en strekkode: Koden er nøkkel til mye mer informasjon. Blant annet informasjon om hvor produktet er produsert, transportert og hva produktet inneholder.
Nå legger Helse Sør-Øst til rette for bruk av strekkoder i helsevesenet. Etter planen skal alle rom på alle sykehus i regionen merkes med et unikt merke. Også alt medisinskteknisk utstyr, implantater og legemidler skal merkes. Pasienter får en standardisert strekkode på pasientarmbånd. Digitalisering er en forutsetning for å få til mer informasjonsdeling og samhandling på sykehusene, og unik merking av blant annet varer og utstyr spiller en viktig rolle i dette. Flere av standardene for identifikasjon og merking er det GS1 som utvikler og forvalter. Det er for eksempel GS1 som er den viktigste standarden for identifikasjon og merking av både legemiddel og medisinsk utstyr, inkludert implantater.

gs1.png

På sykehusene er det mye som skal merkes og kunne identifiseres

Det er et eget prosjekt i Helse Sør-Øst som planlegger innføringen av GS1 i sykehusene.
Figuren under viser hvordan prosjektet ser for seg en GS1-plattform som består av grunnleggende byggeklosser. Prosjektet skal ikke selv levere alle byggeklossene der det er andre tiltak som gjør dette, men prosjektet må sørge for at byggeklosser som etableres er i henhold til GS1-standarden.

gs2.png

Viktige områder som må standardiseres er identifisering og merking av eiendeler (for eksempel medisinsk-teknisk utstyr, kirurgiske instrument, senger, transportvogner), produkt (for eksempel legemiddel, implantater, medisinsk forbruksmateriell) og lokasjoner (fysiske steder på sykehusene der eiendeler og produkter befinner seg, eller steder der noe skal leveres eller hentes). I tillegg trengs en felles standard for pasientmerking (for eksempel pasientarmbånd og pasientmerke på legemiddelkassett) og ansattmerking (for eksempel strekkode på ansattkort). I figuren under ser vi hvordan det kan arte seg på operasjonsstua i fremtiden dersom alt er merket og vi har teknologi til å lese av merkene. 

gs3.png

Automatisk datafangst på operasjonsstua vil bidra til sporbarhet av hva man har “brukt” på pasienten under et inngrep

- Prosjektet har i konseptfasen identifisert de byggeklossene som må på plass for at GS1 skal kunne tas i bruk i regionen. I neste fase vil vi legge en plan for hvordan byggeklossene kan komme på plass. Vi skal blant annet jobbe for å få opp en bred interessentanalyse, da dette vil være et prosjekt som krever involvering fra mange parter, eksempelvis de regionale byggeprosjektene, Sykehuspartner, Sykehusapotekene og avdelinger med ansvar for drift og vedlikehold på sykehusene, sier prosjektleder Kjersti Sletteng.

Bistår andre prosjekter

I tillegg skal GS1-prosjektet bistå konseptutredninger for sporing av implantat (medisinsk utstyr), lokalisering av medisinskteknisk utstyr og lukket legemiddelsløyfe med rådgivning om hvordan GS1 skal benyttes i konseptene. Prosjektet vil sikre at alle drar i samme retning, og retningen heter GS1.

- Dersom du har et behov, initiativ eller prosjekt som omhandler datafangst med RFID eller strekkodelesere, lokalisering av utstyr og eiendeler på sykehuset, eller sporing og sporbarhet, vil vi gjerne høre fra dere. GS1-prosjektet har noe kapasitet til å bistå prosjekter med rådgivning knyttet til bruk av standarden, sier Sletteng.

Prosjektet er en del av den regionale IKT-porteføljen i teknologi og e-helse, men er ikke en del av program for regional klinisk løsning.

Les mer om teknologi og e-helse her

 

Publisert 15.04.2020 14:00 | Endret 15.04.2020 14:55

 Handler om

 Relaterte enheter