Kompetanse i takt med utviklingen

​BUP-prosjektet i HSØ gir BUP-ene økonomisk og metodisk støtte til utviklingsarbeid, forskning og kvalitetsforbedring lokalt. Målet er å oppnå kompetanse i takt med utviklingen, og at BUP beholder og rekrutterer dyktige medarbeidere i fremtiden.


Publisert 05.04.2020 12:00 | Endret 05.04.2020 12:00

 Handler om

 Relaterte enheter