Kurve-oppstart i Vestre Viken

​Fra venstre:
Prosjektressurs/testleder/oppstartstøtte Mona Børrestad innleid fra STHF
Løsningsansvarlig prosjektressurs/oppstartstøtte Nicoline Jensen fra VVHF Drammen SH. Foto: Vestre Viken HF

Den 26. mai tok Vestre Viken HF for først gang i bruk gjennomgående elektronisk kurve og medikasjonsløsningen Metavision

​Bærum sykehus er den første klinikken ut, og de første seksjonene som har tatt i bruk regional løsning for kurve ved sykehuset er operasjon, intensiv, postoperativ og sammedagsinnleggelse. Dagkirurgi startet 8. juni.

Endelig i gang!

– Oppstart ble noen måneder utsatt på grunn av beredskapssituasjon i Vestre Viken, men nå er vi endelig i gang. Dette har vi jobbet mot i over ett år, sier prosjektleder for innføring regional kurve i Vestre Viken, Vibecke Storhaug.
– Vi har god oppstartstøtte til seksjonene, både fra prosjektgruppen men også fra andre helseforetak som har stilt opp med kompetente Metavision-ressurser for å bistå Bærum sykehus sin oppstart.  Det setter vi stor pris på, sier Storhaug.

– Bærum sykehus har vært et av sykehusene med flest Covid-19-smittede pasienter innlagt, så en periode så det litt mørkt ut for oppstart av Metavision før ferien. Men med ekstra hjelp utenfra, så ser det ut som om oppstarten ved sykehuset kan betegnes som vellykket, sier hun.

Faglig komplisert system

Det er mye som skal på plass før regional løsning for kurve kan tas i bruk. Løsningen er et teknisk og faglig komplisert system som skal samhandle både med DIPS pasientjournal og med medisinskteknisk utstyr. Derfor er det også viktig at god opplæring gjennomføres før systemet kan tas i bruk.

 – Det har vi fått gjennomført for de nå 300 Metavision-brukerne ved Bærum sykehus, forteller Storhaug.

Systemet skal være med å bistå i økt pasientsikkerhet knyttet til legemiddelhåndtering, målinger og smittevernhensyn.

Rulles ut videre

– Men vi er ikke ferdige ennå. Vi har sju puljer igjen og neste ut er Drammen sykehus med anestesi, intensiv og operasjon (AIO) samt øre-nese-hals operasjon over sommerferien, avslutter prosjektleder Vibecke Storhaug.

Publisert 23.06.2020 14:00 | Endret 24.06.2020 21:31

 Handler om

 Relaterte enheter