Leverandøravtale for ambulansejournal inngått

​Arild Østergaard og Rune Lauvik i prosjektet regional ambulansejournal.

​Helse Sør-Øst har inngått avtale om innkjøp av ambulansejournalløsning fra Bliksund AS, med DIPS AS og Locus Public Safety AS som underleverandører.

​Vestre Viken og Sykehuset Østfold er per i dag de eneste helseforetakene i Helse Sør-Øst som har elektronisk pasientjournal i sine ambulanser.  De andre helseforetakene har fortsatt papirjournaler eller forskjellige systemer for etterregistrering.

Nå innføres en  regional elektronisk ambulansejournal slik at sykehusene kan etterkomme krav og økte forventninger til dokumentasjon og pasientsikkerhet. Ambulansejournalen vil støtte ambulansepersonellet med informasjon slik at de kan gi best mulig og standardisert helsehjelp til pasienten. Ambulansepersonellet får også tilgang til kritisk informasjon om pasientens sykehistorie, for eksempel fra kjernejournal, noe som vil sikre riktig og tilpasset behandling. Samtidig blir det lagt til rette for sikker og standardisert overføring av pasientinformasjon både internt i ambulansetjenesten og ved overlevering til mottakende sykehus.

Konkurransen om å levere ambulansejournalløsningen ble utlyst 20. desember 2018. Fire leverandører ble prekvalifisert. Prosjekt Regional ambulansejournal har gjennomført anskaffelsen i samarbeid med Sykehuspartner, programledelsen i Regional klinisk løsning og Sykehusinnkjøp. De prehospitale tjenestene har deltatt aktivt gjennom hele prosjektet. I forbindelse med gjennomgang og evaluering av leverandørenes tilbud er det gjennomført en praktisk demonstrasjon hvor leverandørene har presentert sin løsning..

Vurderingen var at Bliksunds løsning samlet sett tilfredsstilte de gitte krav best.

Avtalen med Bliksund AS ble formelt undertegnet 18. desember. Nå jobber prosjektet i en fase hvor løsningsdesign skal godkjennes, maskinvare installeres og Bliksunds ambulansejournal skal implementeres og piloteres. Planen er at denne fasen varer til april 2020. Etter det gjenstår utrulling til alle ambulansetjenestene i Helse Sør-Øst.

De tre andre helseregionene i Norge deltar i rammeavtalen med Bliksund med rett til å anskaffe samme løsning.

Les mer om regional ambulansejournal her.

Publisert 19.12.2019 13:00 | Endret 19.12.2019 12:52

 Handler om

 Relaterte enheter