MKB-innføringen på Akershus universitetssykehus nærmer seg

​Superbrukeropplæringen er i gang på Akershus universitetssykehus (Foto: Akershus universitetssykehus)

​Akershus universitetssykehus (Ahus) gjør seg klar til innføring av regional løsning for medikamentell kreftbehandling 1. november. Prosedyrer for arbeidsprosesser og arbeidsflyt er utarbeidet, og opplæringen av superbrukere er godt i gang.

​Ahus er det siste helseforetaket i Helse Sør-Øst som innfører regional løsning for medikamentell kreftbehandling (CMS).

– Arbeidsgruppene har jobbet med arbeidsprosesser og arbeidsflyt og har laget skjemaer over det. Det utarbeides egne prosedyrer for bruk av løsningen som sendes ut på høring. Vi er i gang med å teste utstyret nå, sier prosjektleder for Medikamentell kreftbehandling ved Ahus, Åse Marit Sjursø.

De to første ukene i september har det vært opplæring av superbrukerne. Rundt 200 leger, sykepleiere, farmasøyter og apotekteknikere skal ta i bruk den nye løsningen. Opplæring av sluttbrukerne skal gjennomføres i oktober og november.
Akseptansetest av løsningen begynner i slutten av september.

– Vi har med oss erfaringer fra innføringene ved de andre helseforetakene, og dette gir et godt grunnlag for hvordan vi gjør det best mulig på Ahus. Det er utarbeidet prosedyrer for bestilling av kurene i CMS slik at løsningen blir tatt i bruk på en optimal måte fra første stund. I prosjektgruppa har vi sterk involvering fra onkologisk poliklinikk, noe som er veldig positivt, sier Sjursø.

Hun roser arbeidet som er gjort.
– Arbeidsgruppen har jobbet konstruktivt, og har etablert fine arbeidsflyter. Både leger og sykepleiere har jobbet sammen om dette, sier prosjektlederen.

Les mer om prosjektet her.

Publisert 20.09.2019 17:00 | Endret 23.09.2019 21:19

 Handler om

 Relaterte enheter