Mal for lokale BUP-prosjekt

​Prosjektbeskrivelse

​Den felles malen er ment som hjelp til å organisere arbeidet, og må tilpasses det enkelte HF/sykehus sitt behov

​​​Helseforetak/sykehus som deltar i BUP-prosjektet i Helse Sør-Øst, samordner arbeidet sitt lokalt og regionalt. I den forbindelse er det foreslått å etablere lokale BUP-prosjekt i alle helseforetak/sykehus parallelt med BUP-prosjektet i Helse Sør-Øst.   

En felles mal for lokale BUP-prosjekt er utarbeidet. Malen er ment som hjelp til å organisere arbeidet og må tilpasses det enkelte HF/sykehus sitt behov. Felles mal for lokale BUP-prosjekt i HF-sykehus v 1.0.pdf

Publisert 14.06.2019 08:00 | Endret 14.06.2019 10:09

 Handler om

 Relaterte enheter