Nedtelling på Vestre Viken

– Vi har opptil 2500 samtidige brukere av DIPS på Vestre Viken og står foran en krevende informasjons- og opplæringsperiode, sier prosjektleder på Vestre Viken, Vibecke Storhaug. Her avbildet sammen med fagdirektør Halfdan Aass i Vestre Viken HF under oppstarten av prosjektet 8. mars i år.

Det nærmer seg innføring av regional EPJ også på Vestre Viken. 25. mars skal 9000 DIPS-brukere på alle lokalisasjoner i Vestre Viken være klare til å ta i bruk den regionale standarden av DIPS.

​Opplæringen starter allerede 17. januar med kurs for prosjektinstruktører som igjen skal kurse 250 avdelingsvise instruktører fra 30. januar. Instruktørene skal sørge for at alle sluttbrukere får opplæring.
– Vestre Viken er det største foretaket, etter Oslo universitetssykehus, som skal over på regional standard av EPJ. Vi har opptil 2500 samtidige brukere av DIPS og står foran en krevende informasjons- og opplæringsperiode, sier prosjektleder på Vestre Viken, Vibecke Storhaug.

 

Stort informasjonsbehov

Storhaug sier informasjonsbehovet ute i organisasjonen er stort og at det er viktig å være tydelig på de endringer som kommer og konsekvensene av disse.
– Alle DIPS-brukere i Vestre Viken vil oppleve endringer når det gjelder dokumenttyper og journalstruktur. Vi regner også med utfordringer knyttet til tilganger, sier Storhaug.

Med så høyt antall brukere av DIPS, er det vanskelig å fullt ut kartlegge hvilke tilganger hver enkelt har per i dag.  Ved oppgradering til ny standard vil noen oppleve å miste tilganger de er vant med å ha, f.eks. til organisasjon og arbeidsgrupper. Dette vil i mange tilfeller være riktig og i henhold til regional standard.
– Ved innføring av regional standard av EPJ får vi automatisk tilgangsstyring. Det betyr at tilgang til pasientdata gis automatisk etter tjenstlige behov. Noen vil oppleve å miste tilganger de hadde før uten at det er feil av den grunn, mens andre kan oppleve å miste tilganger de skal ha. Dette vil da bli rettet så fort som mulig etter produksjonssetting, sier Storhaug.

Informasjon om endringene vil være tilgjengelig på sykehusets intranett i god tid før oppstart slik at ansatte kan sette seg inn i endringene på forhånd og eventuelt vurdere å endre arbeidsprosesser.
– Vi håper med dette å kunne redusere antall henvendelser fra brukere under selve oppstarten, slik at vi kan ha fokus på tilganger, sier Storhaug.  

 

Verdifull forankring

Felles styringsgruppe for regional EPJ vedtok 31. august i år å utsette innføringen av regional standard av elektronisk pasientjournal på Vestre Viken fra 28. november 2016 til 27. mars 2017.
– Dette ga oss verdifull tid til å forankre prosjektet internt og å konkretisere gevinstene av dette arbeidet for Vestre Viken, sier Storhaug

Vestre Viken er nå inne i en testperiode som pågår fram til 20. mars neste år, mens sluttbrukeropplæringen starter 20. februar og varer fram til produksjonssetting 25. mars. Prosjektet avsluttes i Vestre Viken 28. april 2017.

Så langt i år er regional standard av EPJ innført ved Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus og Sykehuset Telemark og Betanien Hospital. I 2017 skal Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset innføre regional standard av elektronisk pasientjournal. Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold skal over på den nye løsningen våren 2018.

 

Les også:

Endringsagenter forbereder Vestre Vikens ledere og kommende instruktører

Ny plan for pulje 2 av EPJ-innføringen

Publisert 15.12.2016 14:00 | Endret 01.06.2017 09:42

 Handler om

 Relaterte enheter