Ny teknologi i medisinsk simulering prøves ut i BUP

Mandag var det samling for superbrukere i VR-basert simulering i Helse Sør-Øst. Tretten personer hadde tatt turen til Oslo for å gjennomgå en konkret opplæring bruk av «VR-briller» som støtte til medisinsk simulering. BUP-prosjektet har lagt til rette for at metoden nå prøves ut i alle sykehusene i regionen.

Økt ferdighetstrening

Marius Huse fra Sykehuset Innlandet, ledet deltakerne trygt igjennom dagen. Huse jobber til vanlig som miljøterapeut innen psykisk helsevern, men en særlig interesse i bruk av teknologi i trening- og opplæring samt kompetanse i medisinsk simulering har ført ham inn i BUP-prosjektet. «Når vi tar i bruk ny teknologi, er det viktig at de som skal være superbrukere kjenner muligheter og begrensninger med bruk av utstyret. Det er jo alltid krevende med ny teknologi, og vi håper dagen vil kunne gjøre deltakerne i stand til å støtte brukerne av utstyret ute i sykehusene», sier Huse.

 

Klinisk relevant ferdighetstrening

«Jeg er så glad jeg fikk med meg Marius på laget», sier Johnny Sandaker. Sandaker leder arbeidet med medisinsk simulering i BUP-prosjektet. «Bruk av teknologi i tjenesten er ikke noe nytt, men å bruke denne teknologien inn i trening og opplæring, er litt nytt for oss», sier Sandaker. Til daglig leder han SIMInnlandet, som tilbyr trening i medisinsk simulering innen psykisk helsevern. «Det som er viktig er at treningen vi tilbyr er tilpasset slik at deltakerne møter realistiske situasjoner som de må kunne håndtere i sitt daglige arbeid», sier Sandaker. Målet med treningen er at helsepersonell både blir styrket faglig, og at de får et bredere handlingsrepertoar. Før jul fikk han gleden av å sette «dykkemaska» på helseministeren. «Jeg tror han likte det han så, for han valgte å sitte rolig å se ut hele den kliniske sekvensen på 7 minutter. Det hadde jeg ikke regnet med at en travel minister ville ta seg tid til», sier Sandaker.

 

Styrket rekruttering til psykisk helsevern for barn og unge

Og hva synes så deltakerne som hadde tatt turen til Oslo for å motta utstyret og får trening i rollen som superbruker for VR-basert simulering?

Iselin Halvorsen og Ali Berisha er valgt ut av Sykehuset Sørlandet som superbruker, og de hadde tatt turen sammen inn til Oslo for å delta på opplæringen. «I forkant av dette kurset visste jeg lite om VR-opplegget som simulerings metode», sier Ali Berisha. «Men på vei hjem fra møtet, reflekterte Iselin og jeg rundt kurset. Vi tenker at VR simulering er et «krydder» som vil komme godt med. Jeg ser muligheter til å hjelpe, utvikle, og løfte medisinsk simulering. Ett godt tilleggs verktøy rett og slett».

 

Iselin tenker VR-simulering er en viktig satsing for fremtiden, og de tror begge dette også vil kunne styrke rekrutteringen til fagområdet. «VR-teknologien gir oss økt mulighet til øving og simulering, noe jeg tenker vil gi ansatte større trygghet i sin rolle som behandler. Økt trygghet i faget og på arbeidsplassen, kan også bidra til mer effektiv hjelpe til barn og unge og minske sannsynligheten for feil, og gi mer mening og motivasjon for den som skal hjelpe andre. Dette tror jeg vil gjøre fagområdet mer attraktivt på tvers av fagene», sier han.

Publisert 13.02.2020 15:00 | Endret 13.02.2020 14:21

 Handler om

 Relaterte enheter