Nye tjenester på Helsenorge skal erstatte deler av MinJournal

​Illustrasjonsfoto: Norsk helsenett. Bildet under: Oslo universitetssykehus

​Det skal etableres nye regionale løsninger for blant annet timetjeneste og digital dialog på Helsenorge, etter at MinJournal ble lagt ned i september.

​MinJournal er en digital tjeneste for kontakt mellom helsevesen og pasient, utviklet ved Oslo universitetssykehus og siden tatt i bruk av flere helseforetak i regionen. Tjenesten er blitt brukt til endring av timer, innsyn i journal eller bestilling av forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler.
Da MinJournal ble stengt, fikk Digitale innbyggertjenester i oppdrag å erstatte disse tjenestene og samtidig utvide tjenesten for foreldre/foresatte som trenger digitalt innsyn på vegne av barn.

Stort behov

– Flere av tjenestene i MinJournal var mye brukt, og behovet for å erstatte dem er stort, sier Sissel Jor, som er fagansvarlig i prosjektet og leder klinikk, forskning og samhandling ved IT-avdelingen på Oslo universitetssykehus (bildet).
– Vi tror også erstatningene vil være nyttige for helseforetak som ikke har brukt den «gamle» utgaven av MinJournal. 

De nye tjenestene skal kunne tas i bruk ved alle helseforetak, og planen er puljevis innføring i regionen innen sommeren 2021.
– Vi har det travelt, men dette tar likevel en del tid fordi det er så mange avhengigheter på kryss og tvers, sier Jor.

Gode prosesser med brukere

Prosjektet har bedt om innspill fra pasienter på hvordan de nye tjenestene bør utformes, blant annet når det gjelder digital dialog og bestillingsløsning for behandlingshjelpemidler.

– De har delt sine erfaringer, og sagt hva de ønsker for å bruke tjenestene videre. Så blir prosjektets jobb å prøve å tilrettelegge ut ifra funksjonaliteten som finnes på Helsenorge, sier Jor.

Dialog om time

Ny funksjonalitet vil gi pasienten mulighet til å svare på brev direkte til sykehuset. Dette mottas i DIPS som melding fra pasient, og kan besvares av helsepersonell.
– Prosjektet skal etablere en svarknapp på innkallingsbrev på Helsenorge, slik at pasienten kan sende inn forespørsel om å endre tidspunkt for time. Forespørselen blir sendt direkte til arbeidsflyt i DIPS med mulighet for å sende svar tilbake til pasienten digitalt, forklarer prosjektleder i Sykehuspartner, Solvår Bø.

 

Tjenester på vegne av barn

I dialogen med brukere kom også ønsket om innsyn på vegne av barn opp, noe som allerede finnes i Helse Nord og Helse Vest.
– Helse Sør-Øst har så langt ikke åpnet for innsynstjenester til barn under 16 år på Helsenorge.  I første omgang kommer nå innsyn for barn mellom 0-12 på plass, og plan om aldersgruppe 12-16 på et senere tidspunkt, sier Bø.
– Arbeidet med risikovurderinger har høyeste prioritet, og vi bruker desember på en risiko- og sårbarhetsanalyse (funksjonell ROS) knyttet til bruk av tjenesten når det gjelder barn. Basert på det som fremkommer der, vil vi gjøre de endringene som kreves for å kunne tilby en sikker tjeneste på dette området også i Helse Sør-Øst, sier hun.

Nytten prosjektet vil gi, utover å erstatte tjenester, er økt informasjonssikkerhet og mulighet for likeverdige tjenester for innbyggere i hele regionen. Løsningen blir i første omgang innført for alle som bruker tjenestene i dag.

Publisert 16.12.2020 15:00 | Endret 17.12.2020 15:39

 Handler om

 Relaterte enheter