Nyhetsbrevet viktig for åtte av ti RKL-medarbeidere

Nyhetsbrevet er en populær informasjonskanal blant medarbeidere i RKL. (Illustrasjonsfoto​)

​Nyhetsbrevet Nytt fra RKL er en viktig intern informasjonskanal for 77 prosent av medarbeiderne i Regional klinisk løsning. De fleste mener de er godt orientert om det som skjer i RKL-programmet, men ønsker seg mer informasjon om det som skjer i Helse Sør-Østs øvrige IKT-portefølje og i Sykehuspartner.

​Det viser en undersøkelse med tittelen «Hva synes du om den interne kommunikasjonen i RKL?», gjennomført blant ca. 100 RKL-medarbeidere i juni i år. Resultatene skal brukes til å videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i programmet.


Sentrale funn

  • Møter er den viktigste interne informasjonskanalen, tett etterfulgt av nyhetsbrevet og prosjektplassen. 
  • De fleste er fornøyde med nyhetsbrevets utgivelsesfrekvens og innhold, men over halvparten er enig i at andelen saker fra øvrig IKT-portefølje i Helse Sør-Øst og Sykehuspartner kan økes.
  • Mange opplever de er godt informert om det som skjer i programmet, men dårlig informert om det som skjer i den øvrige IKT-portefølje i Helse Sør-Øst og i STIM/Sykehuspartner. 
  • De fleste oppgir at prosjektet de er i har utarbeidet en interessentanalyse, men mange kjenner ikke til om det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan.
  • Mange oppgir at de trenger økt støtte til gevinstarbeid og endringsledelse.


Forbedringsforslag

  • Flere ønsker seg mer moderne nettsider for RKL og prosjektene slik at de kan brukes som et effektivt kommunikasjonsverktøy.
  • Mange ønsker mer informasjon om hva som skjer i RKL på intranettet til Sykehuspartner.
  • Mange ønsker seg mer informasjon om den totale IKT-porteføljen i Helse Sør-Øst, også om det som skjer i Sykehuspartner og som har avhengigheter til RKL. 
  • Flere etterlyser mer informasjon om interregionale IKT-tiltak/aktiviteter og nasjonale initiativ.


Veien videre

Kommunikasjonsteamet i RKL er i dialog både med kommunikasjonsmiljøene i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner for å se på rutiner og samarbeid for økt informasjonsutveksling og deling av informasjon i ulike kanaler. Det jobbes også med tiltak for ytterligere å kunne støtte prosjektmedarbeidere i arbeidet med gevinster og endringsledelse. 

Publisert 23.09.2020 07:50 | Endret 23.09.2020 18:14