Nytt år med regional standard av EPJ

– Dette gleder jeg meg til! Vi er i full gang med å rigge prosjektet på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Totalt blir vi nok borti 60 personer involvert i arbeidet, sier Astrid Nygård, prosjektleder på Sykehuset Innlandet.

3. januar starter prosjekt Regional EPJ-Standardisering på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset - og to dager etter markeres oppstarten på Akershus universitetssykehus. I nesten ett år framover skal de to nyutnevnte prosjektlederne, Astrid Nygård og William Olai North lose sykehusene frem mot innføring av regional standard av elektronisk pasientjournal høsten 2017.

​– Dette gleder jeg meg til! Vi er i full gang med å rigge prosjektet på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, og har allerede fått et eget prosjektlokale sentralt på Kjonerud med kort avstand for de som kommer med tog fra Oslo. Totalt blir vi nok borti 60 personer involvert i arbeidet, fordelt på flere arbeidsgrupper sier Astrid Nygård, prosjektleder på Sykehuset Innlandet.

Nygård er opprinnelig sykepleier med informatikkutdannelse, og har de siste årene vært i Avdeling for e-helse og teknologi ved Sykehuset Innlandet. Nylig ledet hun innføringen av e-resept og kjernejournal på sykehuset.

 

På vandring i gangene

På Akershus universitetssykehus har nytilsatt prosjektleder, William Olai North, de siste ukene vært på vandring rundt i gangene på sykehuset som ledd i rekrutteringen til prosjektet. 

– Jeg synes det er viktig å oppsøke de som skal delta i prosjektet der de er. Det skaper trygghet. Først når jeg har møtt hver enkelt, knytter jeg dem sammen, sier North, som har lang prosjektledererfaring bl.a. fra NAV og Telenor.

 

North er opptatt av glød og retning i prosjektet.

– Det er viktig å heve blikket og ha tro på at dette fører til noe bedre for pasientene og for sykehuset. Jeg har funnet mitt mantra; tryggere, raskere og enklere. Det er dit vi skal, sier North.

Han vil få god støtte av assisterende prosjektleder Somayeh S. Bach fra Deloitte og endringsleder i prosjektet Frode Harald Eidset fra Akershus universitetssykehus.  Eidset kjenner sykehuset godt. Han har for tiden pause fra sin stilling som seniorrådgiver i kirurgisk divisjon og er nå konstituert seksjonsleder ved sengeområdet i Øre-, nese- halsavdelingen.  

 

Fra 1400 til 32 pasientbrev

21. oktober er datoen for selve innføringen av regional EPJ på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Astrid Nygård sier at alle DIPS-brukere må forberede seg på endringer. En viktig del av arbeidet i prosjektet er opplæring av ansatte i den regionale standarden, og det planlegges kurspakker rettet mot ulike brukergrupper.

– Vi har hatt DIPS i om lag 10 år nå og må belage oss på at det blir en del endringer. Blant annet vil vi få ny journalstruktur, nye dokumenttyper og nye navn på arbeidsgrupper i DIPS.  Dessuten skal de 1400 pasientbrevene som i dag er i bruk reduseres til 32 stykker, sier Nygård.

 

Flere gevinster

Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset utgjør den femte innføringen av regional standard av EPJ i regionen, foruten Oslo universitetssykehus som gikk over i 2014 da sykehuset innførte DIPS. Både på Akershus universitetssykehus og på Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset  er det nedsatt i alt seks  arbeidsgrupper bestående av ressurser fra helseforetaket. Disse skal jobbe med ulike områder av standardiseringen og bidra til at valgene som tas er godt forankret. I første omgang skal gruppene levere en GAP-analyse som viser forskjellen mellom dagens praksis og regional standard, og peker på hvilke endringer som må til på sykehuset for å kunne gå over på regional standard. På bakgrunn av dette planlegges opplæringen av superbrukere og sluttbrukere.

 

Nygård påregner hektiske dager, men er sikker på at det skal gå veldig bra.

– Flere har jo gått opp løypa før oss, så jeg forventer at det skal gå enda litt bedre hos oss. Det blir mye jobbing, men gevinstene venter der framme. Bl.a. får vi automatisk tilgangsstyring slik at DIPS-brukere kan opprettes og avsluttes automatisk. Dette vil lette leders arbeid med ansettelser og avslutning av arbeidsforhold. I tillegg vil oppgraderingen til ny DIPS-versjon gi oss noen godbiter vi har ventet på, bl.a. automatisk synkronisering av frikort, sier Nygård som skal lede prosjektet sammen med Bengt Nilssen, prosjekteier og assisterende prosjektleder Merete Tjøm fra Deloitte.

 

Rekkehus med peis

Ved Akershus universitetssykehus har North og hans team fått to rekkehus med peis til disposisjon. Prosjektlokalene ligger sentralt ved siden av parkeringshuset på sykehuset. Flere av arbeidsgruppene er nå fulltallige, men det mangler fortsatt noen ressurser i enkelte grupper. North regner imidlertid med at dette vil komme på plass ganske raskt.

–  Her blir vi opp mot 40 prosjektdeltakere sentralt og lokalt fra, som skal jobbe sammen. De enkelte arbeidsgruppelederne skal lede sine team og har ansvaret for at jobben blir gjort, mens min jobb blir å forankre prosjektet på sykehuset, støtte og motivere medarbeiderne og ikke minst hjelpe til når det oppstår dumper i veien, sier North.

Regional standard av EPJ innføres ved Akershus universitetssykehus 11. november 2017.


–Det er viktig å heve blikket og ha tro på at dette fører til noe bedre for pasientene og for sykehuset. Jeg har funnet mitt mantra; tryggere, raskere og enklere. Det er dit vi skal, sier William Olai North, prosjektleder på Akershus universitetssykehus.

Publisert 15.12.2016 15:00 | Endret 01.06.2017 09:41

 Handler om

 Relaterte enheter